Programas internacionais

  • Debido á estrutura do sistema de educación español, para a posible participación en proxectos de mobilidade da Acción clave 1 no ámbito da Formación Profesional (KA102 e KA116) considéranse...
  • A Comisión Europea recoñece a importancia da dimensión internacional extra-europea, permitindo ás Institucións de Educación Superior (IES) que posúen a Carta Erasmus de Educación Superior a...
  • A finalidade de Euroaprendices é que aqueles/as estudantes de Formación Profesional que realizasen actividades de mobilidade no marco do programa Erasmus+ compartan as súas experiencias e motiven á...
  • Europa. Next Station: Improving Professional Skills in Galicia (2016-2018) Europa. Next Station: Vocational Training Network (2014-2016) Mobilidades Proxectos KA102. Convocatoria 2014 Proxectos...
  • O obxectivo principal das Acreditacións Erasmus (KA120) é reforzar a dimensión europea do ensino e da aprendizaxe, mellorar a calidade do ensino e a aprendizaxe, fomentar os valores comúns europeos...
  • IDiVET - Improving Digital Learning in VET (N°2020-1-FR01-KA226-VET-095619) - é un proxecto de colaboración estratéxica financiado polo programa Erasmus+ que busca fomentar a implantación de...
  • O programa Erasmus+ 2014 - 2020 comprende os proxectos de mobilidade KA103 para o alumnado e o profesorado de ciclos formativos de grao superior. A Dirección Xeral de Educación, FP e Innovación...
  • Resolución da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional pola que se aproban as bases reguladoras e se convocan axudas de mobilidade para o alumnado e profesorado de ciclos...
  • O pasado 15 de outubro de 2019 foi publicado no Diario Oficial da Unión Europea o anuncio dunha nova convocatoria de Centros de Excelencia na Formación Profesional (EACEA 33/2019) no marco do...
  • O novo proxecto “Next Station: Improving Professional Skills in Galicia III”:foi concedido á Dirección Xeral de Educación, FP e Innovación Educativa na convocatoria de 2019 do programa Erasmus+. O...
Distribuir contido