2022-1-ES01-KA121-VET-000064242

Convocatoria de mobilidades Erasmus+ para alumnado de FP. Proxecto KA121-VET-000064242

Publícase a Resolución de 9 de novembro de 2023 da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan axudas de mobilidade para o alumnado de ciclos formativos de grao medio e grao básico de centros educativos públicos que forman parte do consorcio de mobilidade do proxecto Erasmus+ 2022-1-ES01-KA121-VET-000064242

Convocatoria de mobilidades Erasmus+ para persoal de FP. Proxecto KA121-VET-000064242

Publícase a Resolución de 9 de novembro de 2023 da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan axudas de mobilidade para o persoal de ciclos formativos de grao medio e grao básico de centros educativos públicos que forman parte do consorcio de mobilidade do proxecto Erasmus+ 2022-1-ES01-KA121-VET-000064242