Mobilidades do alumnado no Proxecto Europa. Next Station 2012-2013

Mobilidades do alumnado no Proxecto Leonardo da Vinci IVT Europa. Next Station 2012-2013.

Participaron 51 alumnos de 17 centros da rede de CIFP da Comunidade Autónoma de Galicia. As mobilidades tiveron unha duración de 5 semanas e se realizaron aos seguintes países:

 

Finlandia: 13 alumnos
 1. CIFP Portovello:

   CM Atención sociosanitaria (2)

   CM Xestión administrativa (1)

 2. CIFP Paseo das Pontes:

   CM Cociña e gastronomía (1)

 3. CIFP Manuel Antonio:

   CM Servizos en restauración (1)

 4. CIFP Valentín Paz Andrade:

   CM Carpintaría e moble (2)

   CM Electromecánica de vehículos automóbiles (1)

 5. CIFP Compostela:

   CM Servizos en restauración (3)

 6. CIFP Carlos Oroza:

  CM Panadería, repostaría y confeitería (2)

Polonia: 12 alumnos
 1. CIFP Ferrolterra:

   CM Electromecánica de vehículos automóbiles (1)

   CM Mecanizado (1)

 2. CIFP Portovello:

   CM Xestión administrativa (1)

   CM Comercio (1)

 3. CIFP A Xunqueira:

   CM Electromecánica de vehículos automóbiles (4)

 4. CIFP Politécnico de Lugo:

   CM Instalacións de telecomunicacións (2)

   CM Instalacións eléctricas e automáticas (1)

 5. IES 12 de Outubro:

   CM Estética persoal e decorativa (1)

Portugal: 11 alumnos
 1. CIFP Portovello:

   CM Atención sociosanitaria (1)

 2. CIFP Ánxel Casal- Monte Alto:

   CM Atención sociosanitaria (2)

 3. CIFP Manuel Antonio:

   CM Confección e moda (1)

 4. CIFP Rodolfo Ucha:

   CM Xestión administrativa (1)

 5. CIFP Someso:

   CM Peiteado e cosmética capilar (1)

   CM Mecanizado (3)

 6. CIFP Carlos Oroza (Madeira):

   CM Cociña e gastronomía (2)

Alemania: 9 alumnos
 1. CIFP Paseo das Pontes:

   CM Cociña e gastronomía (1)

 2. CIFP Manuel Antonio:

   CM Servizos en restauración (1)

 3. CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro:

   CM Sistemas microinformáticos e redes (1)

 4. CIFP Valentín Paz Andrade:

   CM Soldadura e caldeiraría (2)

   CM Instalacións frigoríficas e de climatización (1)

 5. CIFP Politécnico de Santiago:

   CM Soldadura e caldeiraría (2)

 6. CIFP Porta da Auga:

   CM Electromecánica de vehículos automóbiles (1)

Francia: 2 alumnos
 1. CIFP A Granxa:

   CM Produción agroecolóxica (1)

   CM Xardinería e floraría (1)

Irlanda: 2 alumnos
 1. CIFP Paseo das Pontes:

   CM Cociña e gastronomía (2)

Italia: 1 alumno
 1. CIFP A Granxa:

   CM Aceites de oliva e viños (1)

Países Bajos: 1 alumno
 1. CIFP A Granxa:

   CM Produción agroecolóxica (1)

Programa de acción no ámbito da aprendizaxe permanente