GaliciaSkills 2018. Alumnado gañador

Relación de alumnado gañador de medallas de ouro e prata en GaliciaSkills 2018:

Especialidade Medalla de ouro Medalla de prata
Administración de sistemas en rede Alejandro Buján Pampín

Titor/a: Bruno Vila Vilariño
Centro: IES San Clemente
Daniel Grela Mosquera

Titor/a: Diego Terrón del Valle
Centro: IES Isidro Parga Pondal
Carpintaría Jonathan Jose Alfaya Araujo

Titor/a: José Luis González Álvarez
Centro: IES de Salvaterra de Miño
Javier Pardiñas Lorenzo

Titor/a: Benigno Rafael García Amor
Centro: CIFP Someso
Cociña Víctor Paz Soage

Titor/a: Antonio Vieira Armada
Centro: CIFP Paseo das Pontes
Fabio Santamaria Gómez

Titor/a: Mónica Cernadas Carreira
Centro: CIFP de Vilamarín
Coidados auxiliares de enfermaría e atención sociosanitaria Iria Díaz Granja

Titor/a: Mª Cristina Robledo Trabanco
Centro: IES Lamas de Abade
Ainhoa Cambronero Rodríguez

Titor/a: Laura Ríos Dalama
Centro: CIFP Leixa
Control industrial Pablo Chico Segade

Titor/a: Pablo Pérez Seoane
Centro: CIFP Politécnico de Santiago
David Alonso Méndez

Titor/a: David Camiños Rivas
Centro: IES Frei Martín Sarmiento
Deseño mecánico - CAD Ainhoa Torres López

Titor/a: Alberto Pereira López
Centro: CIFP As Mercedes
María Tarín Robles

Titor/a: Maria Dolores Gonzalez Román
Centro: CIFP Ferrolterra
Ebanistaría Brais Mosquera Fuentes

Titor/a: Benigno Rafael García Amor
Centro: CIFP Someso
José Antonio Ferraces López

Titor/a: José Fernández Jiménez
Centro: IES de Melide
Electrónica Miguel Messina Añón

Titor/a: Sabino Vidal Garea
Centro: CIFP Politécnico de Santiago
Kevin Domínguez Lorenzo

Titor/a: Ángel Benito Álvarez Rodríguez
Centro: CIFP A Farixa
Floraría Cristina Ares Rivas

Titor/a: Mª Angeles Camino Saco
Centro: IES Plurilingüe San Rosendo
Lucía Rodríguez Vázquez

Titor/a: Mª Luisa Quintana Rodríguez
Centro: CFEA de Guísamo
Fontanaría e calefacción Miguel Carballal Vizcaino

Titor/a: Leticia Conde Castro
Centro: CIFP As Mercedes
Carlos Gaciño Carnota

Titor/a: Sonia Arias Rivas
Centro: CIFP Coroso
Instalacións eléctricas Esteban Romero Liñares

Titor/a: Cristina Rey Carballo
Centro: CIFP Politécnico de Santiago
María Jesús Baña Castiñeira

Titor/a: José Manuel González Domínguez
Centro: IES Politécnico de Vigo
Mecanizado David Ucha Pérez

Titor/a: Francisco José Rodríguez Martínez
Centro: IES Politécnico de Vigo
Diego Tallón Pedreira

Titor/a: José Romero Pérez
Centro: CIFP Politécnico de Lugo
Mecatrónica
Leonardo Arturo Lonzoy Saavedra
Rafael Regueiro Carballeira


Titor/a: José Antonio Gómez Rodríguez
Centro: CIFP Ferrolterra
Mateo González Pérez
Francisco Ibáñez López


Titor/a: José Luis Blanco Carballido
Centro: CIFP Politécnico de Lugo
Panadaría Yamila Sidati Novo

Titor/a: Avelina Amado Fernández
Centro: CIFP Paseo das Pontes
Luis Miguel Padín Insua

Titor/a: Manuel Patiño Carou
Centro: CIFP Carlos Oroza
Peiteado Irene Galbán Rodríguez

Titor/a: Ana Mª Varela Pena
Centro: IES Frei Martín Sarmiento
Brenda María Cordero de la Cruz

Titor/a: Beatriz García Veiga
Centro: CIFP Someso
Pintura do automóbil Hugo Rigueiro Álvarez

Titor/a: Balbino Trigo Díaz
Centro: CIFP As Mercedes
Christian Docal Fernández

Titor/a: Luis Gesto Lois
Centro: CIFP Ferrolterra
Pintura e decoración Francisco Lombán Silvosa

Titor/a: José Fernando Méndez de Andés Rodríguez
Centro: CIFP Porta da Auga
Virginia Romina Rey Friedman

Titor/a: Mª del Carmen Iglesias Delgado
Centro: CIFP A Farixa
Recepción hoteleira Ainara Navarro Muñoz

Titor/a: Roi Álvarez González
Centro: CIFP Manuel Antonio
Noelia Veiga Domínguez

Titor/a: Rebeca Miramontes Penas
Centro: CIFP Compostela
Refrixeración e aire acondicionado Diego Ramil Silvosa

Titor/a: Victor Manuel Paz Cortiñas
Centro: CIFP As Mercedes
Juan Reboredo Espiñeira

Titor/a: Cristóbal Fraguela casal
Centro: CIFP Universidade Laboral
Servizo de restaurante e bar Andrés Salgueiro Troitiño

Titor/a: José Ramón Garrido Cousillas
Centro: CIFP Manuel Antonio
Miguel Pampín García

Titor/a: Francisco Molinos Reimúndez
Centro: CIFP Compostela
Soldadura Alberto Vidal Lado

Titor/a: Ovindo Comuñas García
Centro: CIFP Politécnico de Santiago
Daniel Puga Méndez

Titor/a: Rubén D. Gómez Casal
Centro: IES Marco do Camballón
Solucións de software para empresas Iván Rodríguez Salgueiros

Titor/a: Mª Luz Amaro Lois
Centro: CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel
Miguel Pérez Rodríguez

Titor/a: Iván García García
Centro: IES A Pinguela
Tecnoloxía da moda Yéssica Fernández Miño

Titor/a: Mª José Ramallal Mosquera
Centro: CIFP Paseo das Pontes
Alba Otero López

Titor/a: Mónica de Acevedo Pedro
Centro: CIFP Manuel Antonio
Tecnoloxía do automóbil Brais Fernández Rocha

Titor/a: Miguel Vilela González
Centro: IES As Mariñas
Mateo Rodríguez Rodríguez

Titor/a: Miguel Ángel Teira Patiño
Centro: CIFP Politécnico de Santiago
Xardinaría paisaxística
Adrián Darriba Bello
Alberto Martínez Garrido


Titor/a: Vera Gómez Pardeiro
Centro: CIFP Montecelo
Rosa María Alonso Cantalapiedra
Juan Enrique Iglesias Álvarez


Titor/a: Montserrat Vázquez Meizoso
Centro: CIFP A Granxa