A Orientación Profesional e as novas competencias profesionais. Materiais

Materiais informativos da Xornada para orientadores. A Orientación Profesional e as novas competencias profesionais. Poderá vostede atopar os materiais empregados durante o desenvolvemento dos relatorios aos que se fai referencia no título de cada epígrafe.

Cambios normativos e novidades lexislativas na Formación profesional: FP Básica.

Necesidades de cualificación na empresa. Formación Profesional Dual.

Orientación e admisión na Formación profesional.

Novas vías cara a empregabilidade.

O papel das redes sociais no autoemprego e na creación de emprego