Vitidron

Viveiristas: 
Antonio Vila Romero
Motivacións que nos levaron a emprender: 

Desenvolver un proxecto nun sector apaixonante.

Datos do centro educativo
Centro educativo: 
CIFP A Granxa
Situación da empresa: 
Fóra do viveiro
Titorada por: 
Cela Fernández, Sonia
Contacto co viveiro: 
celafernandez@edu.xunta.es
Actividade económica: 
Aplicación de sistemas de aeronaves non tripuladas na agricultura de precisión
Produtos/Servizos: 
Asistencia a adegueiros e viticultores para determinar con precisión o punto óptimo para a vendima.
Descrición da empresa: 

O obxectivo será a asistencia a  adegueiros e viticultores para determinar con precisión o punto óptimo para a vendima, trazando un mapa segundo variedade e parcelas, determinando as zonas por onde comezar a recolleita en función dos índices de maduración establecidos como óptimos para aproveitar o máximo rendemento de cada  variedade, minimizando as perdas por enfermidades da vide e por unha vendima   demasiado temperá.

Etiquetas: 
Tema: