Tirabeque

Viveiristas: 
Ada Espino Cid
Datos do centro educativo
Centro educativo: 
CIFP A Granxa
Situación da empresa: 
Fóra do viveiro, en funcionamento como empresa
Titorada por: 
Barreiro Abilleira, Teresa
Contacto co viveiro: 
teresabilleira@edu.xunta.es
Forma xurídica: 
Sociedade limitada (SL)
Actividade económica: 
Hortícola
Produtos/Servizos: 
Verduras e hortalizas
Descrición da empresa: 

Produción e venda de produtos de horta ecolóxicos.

Etiquetas: 
Tema: