Reformas y mantenimiento Rodríguez

Viveiristas: 
Enrique de Francisco Rodríguez
Motivacións que nos levaron a emprender: 

Aproveitamento de recursos materiais dos que dispoño para aplicar os coñecementos aprendidos no ciclo medio de Xardinaría e floraría, ademais do desenvolvemento profesional e a oportunidade de ser o meu propio xefe.

Datos do centro educativo
Centro educativo: 
CIFP A Granxa
Situación da empresa: 
No viveiro, co plan de empresa
Titorada por: 
Castellanos Ombuena, Lucía
Contacto co viveiro: 
viveiro.cifp.granxa@edu.xunta.gal
Forma xurídica: 
Empresario individual
Actividade económica: 
Construción e xardinaría
Produtos/Servizos: 
Reparacións a pequena escala e xardinaría
Descrición da empresa: 

Empresa dedicada á realización de pequenas reformas, mantemento de xardíns e limpeza de montes.

Etiquetas: