ORENDA

Viveiristas: 
Antía Colorado Blanco
Adrián Yáñez Rico
Motivacións que nos levaron a emprender: 

O reto persoal que supón a creación dunha empresa propia e a posibildiade de axudar a outros a comprender o importante que é expresarse.

Datos do centro educativo
Centro educativo: 
CIFP Porta da Auga
Situación da empresa: 
No viveiro, co plan de empresa
Titorada por: 
Folgueira Chao, María Soledad
Contacto co viveiro: 
viveiro.cifp.portadaauga@edu.xunta.es
Forma xurídica: 
Sociedade limitada nova empresa (SLNE)
Actividade económica: 
Formación
Produtos/Servizos: 
Relatorios
Descrición da empresa: 

Empresa dedicada a impartir charlas sobre fracaso escolar, desmotivación profesional e outros temas relacionados, dirixidas a adolescentes ou persoas adultas.

Etiquetas: