Mizü wearings

Viveiristas: 
Iván López Lorenzo
Marta Lloria
Datos do centro educativo
Centro educativo: 
CIFP A Xunqueira
Situación da empresa: 
Fóra do viveiro
Descrición da empresa: 

Taller de deseño de roupa de abrigo en coleccións limitadas.

Etiquetas: 
Tema: