J. S. CARPINTEROS

Viveiristas: 
Jonathan Sanjurjo García
Motivacións que nos levaron a emprender: 

Unha idea para poder sair adiante nunha sociedade algo parada, cunha experiencia previa, uns estudios relacionados coa actividade e un baixo investimento.

Datos do centro educativo
Centro educativo: 
CIFP Ferrolterra
Situación da empresa: 
Fóra do viveiro, en funcionamento como empresa
Titorada por: 
Silva Otero, Emilio
Contacto co viveiro: 
viveiro.cifp.ferrolterra@edu.xunta.es
Forma xurídica: 
Empresario individual
Actividade económica: 
instalación e montaxe de carpintaría
Produtos/Servizos: 
Todo tipo de instalacións de montaxe de obra e reformas de carpintería, tanto a nivel de locais comerciais, empresa ou particulares en obra nova ou reformas
Descrición da empresa: 

Empresa baixo a forma xurídica de empresario individual que pretende levar a cabo todo tipo de instalacións de montaxe de obra e reformas de carpintería, tanto a nivel de locais comerciais, empresa ou particulares en obra nova ou reformas. Dispón da ferramenta necesaria para a instalación en obra. Non vai dispoñer de instalacións de taller.

Etiquetas: 
Tema: