CrearT

Viveiristas: 
Carolina Pereira Alonso
Motivacións que nos levaron a emprender: 

A situación laboral e a falta de servizos para a infancia nas zonas rurais

Datos do centro educativo
Centro educativo: 
CIFP Porta da Auga
Situación da empresa: 
No viveiro, co plan de empresa
Titorada por: 
Folgueira Chao, Marisol
Contacto co viveiro: 
viveiro.cifp.portadaauga@edu.xunta.es
Forma xurídica: 
Empresario individual
Actividade económica: 
Ocio e tiempo libre
Produtos/Servizos: 
Servicios
Descrición da empresa: 

Empresa de tiempo libre dedicada al ocio educativo de niños y niñas de edades entre 0 y 12 años.

Etiquetas: