Bull Skull

Viveiristas: 
Noemí Fernández Sánchez
Motivacións que nos levaron a emprender: 

Levar a cabo a idea de negocio como saída ao desemprego, e traballar nun sector ao que me gustaría dedicarme nun futuro cercano.

Datos do centro educativo
Centro educativo: 
CIFP Paseo das Pontes
Situación da empresa: 
Fóra do viveiro
Titorada por: 
González Patiño, Noa
Contacto co viveiro: 
noagonzalez@edu.xunta.es
Forma xurídica: 
Empresario individual
Actividade económica: 
Servizos de venta de roupa vía on line
Produtos/Servizos: 
Relacionados coa venta de roupa e complementos
Descrición da empresa: 

Empresa adicada a venta de roupa customizada e complementos, a través de páxinamweb e con perspectivas de localización no futuro en tenda física

Etiquetas: 
Tema: