Aspiral Films

Viveiristas: 
Rubén Rodríguez López
Santiago Rodríguez López
Alba Souto Seara
Datos do centro educativo
Situación da empresa: 
Fóra do viveiro, en funcionamento como empresa
Descrición da empresa: 

Desenvolvemento de aplicacións informáticas multiplataforma para dispositivos móbilis e tablets.

Etiquetas: 
Tema: