Convocatoria programa DepoEmprende 2022-2023

Programa enmarcado dentro do Convenio de colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades e a Deputación de Pontevedra para o establecemento dun marco de actuación conxunta en favor do desenvolvemento do espírito emprendedor no marco de Eduemprende.

Este programa ten por obxecto o fomento de iniciativas e actividades emprendedoras, a difusión da cultura emprendedora e a adquisición de competencias en materia de emprendemento por parte do alumnado de Educación Primaria,Educación Secundaria, Formación Profesional e Ensinanzas especiais.

As bases da nova convocatoria van dirixidas ao alumnado dos cursos de 5º e 6º de Educación Primaria, Educación Secundaria, Formación Profesional e Ensinanzas Especiais de centros docentes sostidos con fondos públicos dependentes da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades da provincia de Pontevedra.

As distintas actividades desta convocatoria desenvolveranse ao longo do curso escolar 2022-2023.

Etiquetas: