Convocatoria Erasmus+ para alumnado de FP de grao básico e medio. 2023-1-ES01-KA121-VET-000147461

Publícase a Resolución do 29 de febreiro de 2024 da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan axudas de mobilidade para o alumnado de ciclos formativos de grao básico e grao medio de centros educativos públicos que forman parte do consorcio de mobilidade do proxecto Erasmus+ 2023-1-ES01-KA121-VET-000147461.