83 / xaneiro-xuño 2022

Multigraduación: modelo de ensino alternativo

Entre Annales e o conceptualismo alemán: os conceptos como ferramenta histórica

O mundo que queremos

Activismo en tempos de pandemia

Alá ao sur 2022. Unha acollida afectiva no 800 aniversario do Rei Sabio

Xestión do benestar emocional do alumnado de procedencia magrebí no contexto do grupo-aula de Ciencias Sociais no primeiro ciclo da ESO.

Unha ollada á vida da auga no Cabo Ortegal

Proxecto Ríos

Análise dos estados de execución de orzamentos públicos autonómicos: o caso dos programas operativos rexionais e plurirrexionais dos fondos estruturais

Concreción da análise da execución orzamentaria consecuencia da aplicación das políticas económicas públicas en Galicia

Pedagoxía hospitalaria

Atención educativa na contorna pediátrica

Educar en la complejidad

Para tomar decisiones desde el conocimiento

Convivencia restaurativa

Aprender a convivir y a construir entornos de aprendizaje seguros

Páxinas