83 / xaneiro-xuño 2022

Uso didáctico de aplicacións web

Inclusión das aplicacións web educativas nas aulas

Os sons do castelo

Un traballo interdisciplinario entre educación infantil e educación primaria para converter en interactivo un mural coa temáticas dos castelos.

Caixa intelixente

Deseño e construción dunha caixa de correos controlada por una aplicación desenvolvida con App Inventor

Valores, reforma e educación

Algunhas reflexións sobre a presenza do subxectivo na tradición cultural segundo Isaiah Berlin

A utilidade do Desktop en Ardora

Uso didáctico do Desktop

Agueiro, unha ferramenta institucional colaborativa

Abrindo camiño no CEIP García Barbón

Competencias mediáticas e informacionales: juego y aprendo

Xeolocalización das plantas exóticas invasoras no noso ecosistema utilizando mapas en liña

Páxinas