82 / xullo-decembro 2021

Parlamento Xove

Unha xesta comunicativa

Entrevista a Sergio Sánchez

Inclusión e DUA

Talentos inclusivos

Entrevista a Manuel González Penedo e Javier Pereira Loureiro (CITIC)

ANEDIA

Asociación de nenas, nenos e xente nova con diabetes

Club de letras

Unha oportunidade para o cambio

O IES Salvador de Madariaga

Un edificio histórico que alberga historia da educación

English Book Clubs

Expandindo as linguas alén das aulas

A alquimia da cor

Experimentación para a elaboración de pigmentos e colorantes naturais

Páxinas