WebTrasancos

ADMISIÓN ALUMNADO

Hoxe publicamos o listado provisional de admitidos no taboleiro do centro.

Todo o alumnado solicitante de 1º da ESO está admitido.

Todo o alumnado solicitante para 3º da ESO está admitido excepto unha persoa.

Todo o alumnado solicitante para 4 da ESO está admitido 

Todo o alumnado solicitante para 1º de Bacharelato está admitido

O alumnado solicitante para 2º de Bach non está admitido

A lista definitiva será publicada en maio. Avisaremos tamén por este medio.

 

Un saúdo

 

A Dirección

AVISOS DO CENTRO E PUBLICACIÓN DE NOTAS 2º TRIMESTRE

 

Queridas familias e alumnado maior de idade:

Para evitar riscos na curva para os rapaces que chegan ao Bica e Arrinca ou que veñen andando, a partir de mañá, poderán cruzar o paso de cebra e entrar pola verxa vermella do aparcamiento de profesores.

Está solicitada unha acera ao Concello pero levará o seu tempo porque teñen aínda que enviarnos o proxecto para poder solicitala á Xunta.

As notas da 2ª avaliación publicaranse o venres día 26 de marzo PARA TODOS OS CURSOS, ás

11:00 h, no Espazo Abalar. Se algunha nai/ pai/titor legal ten dificultades para acceder á información, poderá solicitar o boletín por correo electrónico ao enderezo do centro:

 ies.terra.trasancos@edu.xunta.es antes do día 24 de marzo ás 16:00 h.

Agardamos que pasedes unhas moi felices vacacións, cuidade a saúde para poder rematar  o curso en condicións.

Unha aperta!

A dirección

 

PRAZO ADMISIÓN PARA NOVO ALUMNADO DE CENTROS NON ADSCRITOS

O prazo de admisión vai do: 1-22 de marzo

Instruccións:

Para presentar unha solicitude deberá seguir algunha das opción descritas a continuación:

 1. Cubrir a solicitude informáticamente e presentala asinada de xeito manual no centro:
  Para presentar a solicitude presencialmente no centro deberá entrara seleccionar a opción de menú “Solicitudes--> Admisión --> Crear”. Deseguido aparecerá unha pantalla con lapelas na que deberá cubrir os datos necesarios, tales como datos persoais e de contacto, os datos académicos e autorizacións. Despois de cubrir a información descrita, accederase á lapela “Confirmar solicitude”. Nesta lapela poderá confirmar os datos que indicou premendo no botón “Confirmar” e poderá descargala para asinar e presentar no centro.

   Cubrir a solicitude informáticamente e asinala en Sede Electrónica

 2. Para presentar a solicitude a través da Sede Electrónica deberá acceder a admisionalumnado con usuario de Chave 365 ou con certificado dixital, para elo deberá premer na icona verde que se atopa arriba a dereita . Posteriormente deberá seleccionar a opción de menú “Solicitudes--> Admisión --> Crear”. Deseguido aparecerá unha pantalla con lapelas na que ten que indicar os datos necesarios, tales como datos persoais e de contacto, os datos académicos e autorizacións. Despois de cubrir a información descrita, accederase á lapela “Confirmar solicitude”. Nesta lapela poderá confirmar os datos que indicou premendo no botón “Confirmar” e posteriormente premendo no botón "Firmar e presentar en Sede Electrónica", poderá firmar a solicitude dixitalmente, quedando como presentada no centro, sempre que o proceso de firma remate correctamente.

  IMPORTANTEDebe achegar, na Sede Electrónica da Xunta de Galicia o anexo II bis dixitalizado (COMPROBACIÓN DE DATOS DOS MEMBROS COMPUTABLES DA UNIDADE FAMILIAR, ultima páxina da solicitude que pode visualiar e descargar nesta aplicación).

  Debe achegar escaneada toda a documentación pertinente á hora de presentar solicitude.

   

 3. Cubrir a solicitude manualmente e presentala asinada presencialmente no centro
  Se non desexa cubrir a solicitude dixitalmente pode facelo de xeito manual descargando dende os seguintes enlaces os documentos, cubrilos e presentalos firmados no centro.

CONCURSO DE PRESENTACIÓNS INFORMÁTICAS IGNACIO LÓPEZ

Como é habitual no noso centro imos celebrar o Concurso de Presentacións informátcias e audiovisuais Ignacio López Bueno. 

Aquí tedes as bases para que vos animedes a participar!!

BASES DO CONCURSO

ADMISIÓN PARA O CURSO 2021/2022

Entre o días 11 de xaneiro e 8 de febreiro (incluidos) está aberto o procedemento de reserva de praza para o curso 2021-2022 para alumnado que curse 6º de Primaria no CEIP A Gándara de Narón, e que vaia vir facer 1º de ESO no noso centro, e para alumnado dos outros centros adscritos: CPR Jorge Juan e CPR Santiago Apostol, para vir estudar 1º de Bacharelato.

As familias poderán cumprimentar as solicitudes de reserva de xeito manual (como en cursos anteriores) co impreso que adxuntamos nesteENLACE e presentalo no centro educativo de orixe, ou, poden facer a solicitude a través da aplicación admisionalumnado no menú:
 
 Solicitudes – Reserva – Crear
 
Para facelo pola SEDE ELECTRÓNICA, se precisará de Chave365 ou certificado dixital.
 
Prazo de solicitudes: Do 11 de xaneiro ao 8 de febreiro
 
 

O resto do alumnado que queira matricularse no noso centro e que non cursen estudos nun centro adscrito, terán aberto entre os días 1 e 22 de marzo o procedemento de Solicitude de Admisión. Dentro dese prazo deberán facer entrega na Secretaría do Instituto o Anexo II (impreso de Solicitude de Admisión que pode atoparse no apartado de Secretaría, na marxe esquerda desta web) ou ben facelo a través da aplicación admisionalumnado.

SESIÓNS INFORMATIVAS PRESENCIAIS.  21 DE XANEIRO.

DURACIÓN 45 MINUTOS. SÓ SE ADMITIRÁ UN RESPONSABLE POR ALUMNO.

21 de xaneiro ás 16,00:Familias do alumnado de 6º A DE PRIMARIA do Colexio da Gándara.

21 de xaneiro ás 17,00: Familias do alumnado de 6º B DE PRIMARIA do Colexio da Gándara

21 de xaneiro ás 18,00: Famiias do alumnado de primaria que non esté adscrito ao centro pero que queira solicitar praza no noso centro.

21 de xaneiro ás 19,00: Familias do alumnado de Bacharelato de nova incorporción, que veña de centros adscritos ou non adscritos.

 IMPORTANTE: O ALUMNADO QUE ESTÁ CURSANDO ESTUDOS NO NOSO CENTRO NON TEN QUE FACER NINGÚN TIPO DE SOLICITUDE DE PRAZA

INFORMACIÓN PARA O DÍA 22 DE DECEMBRO

Queridas familias:

Achegámonos á recta final do trimestre, polo que queremos informarlles dalgúns aspectos importantes a ter en conta para o día 22 de decembro.

As notas enviaranse por Abalar, a partir das 11,00 da mañá, iso non quere dicir que vaia ser xusto ás 11,00, pode ser algo máis tarde, polo que deben ter paciencia, non entren en pánico, non pasa nada, non van quedar sen notas, as notas estarán aí en Abalar, só terán que ter paciencia ata que consigan entrar no caso de colapso da rede, cousa que pode suceder.

Se algunha familia ten algunha dificultade, ben porque non ten ordenador ou móbil dispoñible para ese día, ben por algún motivo suficientemente importante ou grave, deberán enviar un mail ao correo do centro dende hoxe ata o día día 21 ás 12,00, informando da problemática que lles imposibilitaría recibilas por Abalar, e veremos a forma de facilitarllas, pero só o faremos en casos excepcionais e debidamente xustificados.

Por outro lado, o martes,  día 22 de decembro, pola tarde, se realizarán actividades lúdicas. Non obstante, ante algunhas preguntas das familias e alumnado, e dado  que  algúns necesitan esa tarde para viaxar ou por motivos organizativos familiares propios destas datas, tendo en conta isto, excepcionalmente, esta vez, por estes motivos, poderán xustificarse as faltas desa tarde,  pero deberán facelo por adiantado, por razóns organizativas das actividades que se poidan facer no centro, para elo deberán cubrir o xustificante que adxuntamos NESTE ENLACE e entregalo ao titor ata o luns 21 de decembro. O titor informaría ao profesorado correspondente, desta forma, as faltas dese día pola tarde quedarían xustificadas.

 

As clases reanudaranse o día 8 de xaneiro.

Aproveitamos para desexarlles unhas moi felices festas e que o ano novo traia a tranquilidade, o traballo e a saúde que tanto precisamos neste dificiles tempos que estamos a vivir.

Unha afectuosa aperta e moitas gracias pola súa colaboración.

A Dirección

CONCURSO DE PORTAS DE NADAL.CURSO 2020/21

Estimadas familias:

Este ano, con gran tristeza, non podíamos celebrar o Concurso de Portas de Nadal como facemos habitualmente, polo que se nos ocurriu que sería bonito que este curso, dado que as familias estades máis na casa, puidérades participar en conxunto. Por iso, animámosvos a participar e disfrutar xuntos neste concurso de Nadal.

PINCHANDO AQUÍ PODEREDES ATOPAR AS BASES E SE PINCHADES AQUÍ ATOPAREDES O CARTEL DO CONCURSO

Un saúdo e un abrazo familias!

 

A Directora

INFORMACIÓN REPARTO DE MÁSCARAS.XUNTA DE GALICIA

Queridas familias e alumnado:

Premendo neste ENLACE poderede atopar a información referente ao reparto de máscaras da Xunta. 

Prazo: 10 dias hábiles a contar dende o día seguinte da publicación no DOG. Comeza a contar dende o luns 16 de novembro.

Requisitos:

Artigo 6.

Alumnado exento de presentar solicitude Non terá que presentar solicitude o alumnado que fose beneficiario da axuda para adquirir material escolar no curso 2020/21.

Artigo 7. Presentación de solicitudes

1. Deberán presentar solicitude os pais, nais, titores ou representantes legais do alumnado que non presentou solicitude de material escolar en tempo e forma ou resultou excluída. No caso de alumnado en situación de garda ou tutela da Xunta de Galicia, presentará a solicitude a persoa titular da dirección do centro de menores ou a persoa coa que conviva en acollemento familiar. 2. A solicitude será única para todos os fillos e, de ser o caso, tutelados, que estean admitidos no mesmo centro docente para o curso 2020/21; se están admitidos en centros docentes distintos, presentarase unha solicitude en cada un dos centros.

3. As solicitudes deberán presentarse presencialmente no centro docente onde estea matriculado o alumno utilizando o formulario normalizado (anexo I) dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal Este formulario de solicitude (anexo I) tamén estará dispoñible:

a) No centro docente

b) No portal educativo, enderezo http://www.edu.xunta.gal

 

PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDENTES 2020/21

 

Este é o Plan de Actividades de Seguimento, Recuperación e Avaliación de Materias Pendentes do IES Terra de Trasancos no presente curso 2020/21.

 

Asemade, este é o Calendario de Exames e Avaliación de Materias Pendentes de ESO e Bacharelato 2020/21.

 

A Xefatura de Estudos

Distribuir contido