O NOSO CENTRO TAMÉN PARTICIPA DOS..

Equipo de Dinamización

 RECOMÉNDASE O NAVEGADOR MOZILLA FIREFOX EN WINDOWS E SAFARI EN MAC

 

RELACIÓN DE CANDIDATURAS SECTOR ALUMNADO, ÁS ELECCIÓNS AO CONSELLO ESCOLAR

Unha vez finalizado o prazo de presentación de candidaturas para a elección dos representantes do alumnado no CONSELLO ESCOLAR do Centro, segundo convocatoria de tres do mes en curso, a XUNTA ELECTORAL deste IES fai pública a relación de nomes dos/as candidatos/as que se presentan á referida elección, segundo se indica de seguido por orde alfabético de apelidos:

 

    1. Infanzón Sabarís, Alba
    2. Infanzón Sabarís, Marta
    3. Marcos Soler, Carmen
    4. Sanmartín Fraga, Manuel
    5. Segado Pazos, Pablo
    6. Serantes Souto, Paola

 

De acordo co disposto no artigo 40 do Decreto 324/1996, do 26 de xullo (DOG do 09/08/1996), redactado conforme ao establecido na disposición adicional terceira.1 do Decreto 7/1999, do 7 de xaneiro (DOG do 26), corresponde elixir no presente proceso electoral a CATRO representantes do alumnado, dun total de 4 que debe ter o Consello Escolar.

 

Segundo o punto 5º da Convocatoria de elección de alumnado para o Consello Escolar do 5 de novembro, a campaña electoral comprenderá dende o 18 ao 22 de novembro, ambos días inclusive. 

 

O que se fai público para xeral coñecemento

 

Sanxenxo, a 18 de novembro de 2021

 

O DIRECTOR DO CENTRO E

  PRESIDENTE DA XUNTA ELECTORAL,

Carlos Santiso Medín

 

RELACIÓN DE CANDIDATURAS SECTOR FAMILIAS, ÁS ELECCIÓNS AO CONSELLO ESCOLAR

Unha vez finalizado o prazo de presentación de candidaturas para a elección dos representantes de pais/nais do alumnado no CONSELLO ESCOLAR do Centro, segundo convocatoria de tres do mes en curso, a XUNTA ELECTORAL deste IES fai pública a relación de nomes das candidatas que se presentan á referida elección, segundo se indica de seguido por orde alfabético de apelidos:

1. Afonso Martínez, Montserrat

2. Fraga Sanmartín, Belén

De acordo co disposto no artigo 40 do Decreto 324/1996, do 26 de xullo (DOG do 09/08/1996), redactado conforme ao establecido na disposición adicional terceira.1 do Decreto 7/1999, do 7 de xaneiro (DOG do 26), corresponde elixir no presente proceso electoral a DOUS representantes dos pais/nais do alumnado, dun total de tres que debe ter o Consello Escolar.

Segundo o punto 5º da Convocatoria de elección de pais/nais para o Consello Escolar do 5 de novembro, a campaña electoral comprenderá dende o 18 ao 22 de novembro, ambos días inclusive. 

O que se fai público para xeral coñecemento.

Sanxenxo, a 18 de novembro de 2021

O DIRECTOR DO CENTRO E

PRESIDENTE DA XUNTA ELECTORAL

Carlos Santiso Medín

PROCEDEMENTO PARA A DISTRIBUCIÓN DE MÁSCARAS PARA O ALUMNADO DO CENTRO

A Consellería de educación ven de publicar unha orde para a adquisición e entrega de máscaras reutilizables para o alumnado matriculado no centro que cumpra cos requisitos expostos a continuación:


a) NON TEN QUE PRESENTAR SOLICITUDE:


O alumnado beneficiario da axuda de material escolar no curso 2021-2022


b) TEN QUE PRESENTAR SOLICITUDE:


O alumnado que non foi beneficiario da axuda de material escolar no curso 2021-2022 que cumpra algunha das seguintes condicións:


Que pertenza a unha familia cunha renda per cápita igual ou inferior a 6.000

Alumnado matriculado en educación especial

Alumnado suxeito a tutela ou garda da Xunta de Galicia

Alumnado cun grao de discapacidade igual ou superior ao 65%

 

SOLICITUDES (SÓ PARA ALUMNADO NON BENEFICIARIO DA AXUDA DE MATERIAL ESCOLAR)

Forma de presentación da solicitude:

Unicamente de forma presencial no centro educativo no que estea matriculado o/a alumno/a ENTREGANDO O ANEXO I debidamente cuberto.

Prazo:

Do 15 ao 26 de novembro de 2021

Charla: " Xestión da alimentación selectiva en idade escolar"

O Concello, o Centro de Formación e Recursos de Pontevedra (CFR) e as ANPAs retoman as xornadas formativas dirixidas a pais e nais

A primeira charla formativa deste curso levarase a cabo este venres, 19 de novembro ás 20,00 h no Pazo Emilia Pardo Bazán e estará a cargo da dietista- nutricionista Lidia Folgar.

inscrición realizarase chamando ao 986 727 936 de 8,00 a 15,00 h e de 16,00 a 20,00 h. As familias que o precisen disporán de servizo de ludoteca para poder deixar aos seus fillos/as mentres asisten a charla.

Está dirixida a aqueles pais e nais aos que lles preocupa de maneira especial a alimentación dos seus fillos/as e que se preguntan si o están facendo da maneira axeitada. Non sempre resulta doado encontrar receitas saudables e que non provoquen o rexeitamento dos mais pequenos/as. Con esta xornada o que se pretende é que a través dos alimentos mais importantes para unha boa alimentación como son froitas, verduras, peixe... poidamos facer combinacións que conquisten o paladar dos nosos fillos/as e que, como pais e nais, esteamos tranquilos xa que lles estamos ofrecendo as achegas nutricionais axeitadas.


ASEMBLEAS ORDINARIA E EXTRAORDINARIAS DA ANPA

O vindeiro día 19 de outbro está convocados todos os membros da ANPA do IES SANXENXO a unha asemblea ordinaria e outra extraordinaria. Para ver a orde do dia preme sobre a imaxe:

INSTRUCCIÓNS PARA O PRIMEIRO DÍA DE CURSO 15/09/2021

¡¡BENVIDOS E BENVIDAS A TOD@S A UN NOVO CURSO NO IES SANXENXO!!

O MÉRCORES 15 DE SETEMBRO comezamos unha nova andaina no centro. Este vai ser o segundo curso en pandemia e esperemos que co paso das semanas poidamos relaxar as medidas en función do que diten as autoridades sanitarias. Mentras tanto comezaremos o curso co mesmo protocolo COVID que tiñamos o curso pasado.

Para poder acceder ao centro o primeiro día teredes que seguir as seguintes indicacións:

- AS FAMILIAS NON PODERÁN ACCEDER A O INTERIOR DO RECINTO DO INSTITUTO DEIXANDO AOS/AS RAPACES E RAPAZAS NA PORTA EXTERIOR DO RECINTO.

- AS FAMILIAS TERÁN QUE CONSULTAR NA APP "ABALAR MÓBIL" O GRUPO NO QUE SE ATOPA O SEU FILLO/A.

- A CONTINUACIÓN TERÁN QUE ATOPAR NOS PLANOS QUE APARECEN NA ENTRADA DA WEB QUE DÍ "INSTRUCCIÓNS DE MOBILIDADE EXTERNA E INTERNA DO CENTRO" O LUGAR NO QUE SE ATOPA A SÚA AULA.

- CADA PERCORRIDO ESTARÁ SINALADO CUNHA COR EN FUNCIÓN DO LUGAR DO CENTRO AO QUE HAI QUE CHEGAR.

- UNA VEZ QUE O ALUMNADO ENTRE NO RECINTO ESCOLAR TEN QUE IR DIRECTAMENTE CARA A SÚA AULA. NON PODERÁ HABER ALUMNADO AGRUPADO NO EXTERIOR DO EDIFICIO.

- AS PORTAS DO CENTRO ESTARÁN ABERTAS A PARTIRES DAS 9:15 horas.

- DURANTE AS DÚAS PRIMEIRAS HORAS DA MAÑÁ ESTARÁN COS SEUS TITORES/AS PARA EXPLICARLLES O FUNCIONAMENTO DO CURSO E, A PARTIRES DA TERCEIRA HORA HABERÁ SESIÓNS DE CLASE SEGUNDO O HORARIO QUE SE LLES FACILITARÁ NA SESIÓN DE TITORÍA. O ALUMNADO DEBERÍA DE VIR PROVISTO DUNHA LIBRETA E UN BOLÍGRAFO OU LÁPIS.

- O ALUMNADO TRANSPORTADO VOLTARÁ A SUBIR AO SEU AUTOBÚS NO MESMO SITIO ONDE ÉSTE O DEIXOU A PRIMEIRA HORA. É RECOMENDABLE QUE O ALUMNADO SAIBA O NOME E O NÚMERO DA RUTA QUE LLE CORRESPONDE PARA EVITAR CONFUSIÓNS.

INSTRUCIÓNS DE MOBILIDADE EXTERNA E INTERNA NO CENTRO PARA O ALUMNADO E PROFESORADO CURSO 21/22

ENTRADAS E SAÍDAS A 1º E 6ª HORA

- Unha vez que o alumnado entre no centro, tanto si é transportado como non, terá que incorporarse á súa aula de 1ª hora seguindo o itinerario que se expón a continuación.

- O alumnado transportado accederá e sairá do centro SEMPRE POLA MESMA PORTA, en función da parada do seu autobús (prme sobre a imaxe para ampliala):

 

RUTA

LÍNEA

AUTOBÚS

LOCALIZACIÓN

1

NOSA SRA. DA LANZADA

MERCADO 2º/4º

2841

PORTA PRINCIPAL DO CENTRO

3

PORTONOVO

ENXIDO

3295

PORTA PRINCIPAL DO CENTRO

5

ULPIANO

A GRANXA

1326

PORTA PRINCIPAL DO CENTRO

2

CEMENTERIO

MERCADO 1º/3º

974

PORTA TRASEIRA DO CENTRO

4

NANÍN

PORTONOVO

1890

PORTA TRASEIRA DO CENTRO

6

CRUCE COTOS-DORRÓN

PORTONOVO P. ESPIÑEIRO

3229

PORTA TRASEIRA DO CENTRO

  

- Unha vez dentro do centro haberá CINCO RUTAS en función das portas de entrada e das aulas ás que se pode acceder por elas (Se premes sobre a imaxe as poderás ver ampliadas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ENTRADAS E SAÍDAS AO RECREO

- O alumnado estará, durante os recreos, en espazos diferenciados para cada nivel tal e como se mostra na imaxe (se premes sobre a imaxe os poderás ver ampliados)

- O alumnado de 1º da ESO e 2ºA, sairá e entrará ao patio pola porta da cafetería. O alumnado de 2º da ESO sairá e entrará ao patio pola porta lateral dereita. O alumnado de 3º da ESO sairá e entrará ao patio baixando e subindo pola rampa cara á porta principal do edificio e o alumnado de 4º da ESO pola porta traseira que da acceso ao ximnasio. 

 

MOBILIDADE INTERNA NO CENTRO:

- Os desprazamentos do alumnado e do profesorado nos cambios de sesión, entre a súa aula de referencia ás aulas específicas (ximnasio, tecnoloxía, plástica, música) ou as aulas de desdobre se fará seguindo un ITINERARIO UNIDIRECCIONAL que estará sinalado con frechas azuis no chan dos corredores (se premes sobre a imaxe poderás velo con máis detalle)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

INSTRUCCIÓNS E ASIGNACIÓNS DE AULAS PARA AS PROBAS PRESENCIAIS DE SETEMBRO (Actualización ao 06/07/21)

ADAPTACIÓN DAS PROBAS PRESENCIAIS DA COVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE SETEMBRRO Á NOVA SITUACIÓN POLA COVID-19 (Actualización ao 06/07/21)

Para a realización das probas presenciais de setembro todo o alumnado deberá levar a máscara posta ademais de traer unha de reposto e un bote de xel hidroalcólico persoal así como o material de traballo propio, bolígrafos, calculadora, compás, regras, portátil... que sexa necesario para cada proba, non se permite o préstamo de material escolar desde o centro e tampouco entre o alumnado, polo que o non cumprimento destas medidas será causa para a non realización da proba.

Unha vez finalizado o exame o alumnado deberá limpar e desinfectar o seu posto de traballo.


Para axilizar as entradas e saídas do centro e evitar aglomeracións no exterior do mesmo o alumnado e as familias deberán ler os documentos adxuntos para acceder directamente á aula que teña asignada en función da proba.

Para acceder a toda a información preme sobre a imaxe:


LISTAXE VACANTES PARA O CURSO 2021-22

O prazo de admisión nos centros escolares para o vindeiro curso abre este luns 1 ata o 22 de marzo.

Información na seguinte ligazón: http://www.edu.xunta.gal/portal/node/33340

Preme aquí para ver ampliado o cadro de vacantes ofertadas polo noso centro para o vindeiro curso 2021-22.

Powered by Drupal - Design by artinet