Skip to Content

Impresos para asinar

Impreso notificación de faltas de asistencia. Logo da incorporación do alumno/a, deberá facerse chegar ao titor/a esta notificación (coa documentación adxunta, se procede) no prazo de tres días lectivos

Autorización para abandonar o Centro en horario escolar. Deberase entregar cuberta e asinada na Conserxería do Centro no momento de abandonar o Centro

Autorización de recollida de documentos. Deberase entregar asinado e acompañado das fotocopias dos dous documentos de identidade.page | by Dr. Radut