Prematrícula Curso 2021/2022

Nos vindeiros días deste mes de xuño entregaráselle ao alumnado do centro a folla de Pre-matrícula para o curso 2021/22.

Farase unha sesión informativa dentro da propia aula/clase en cada nivel, dada a situación actual que estamos a vivir por mor da COVID-19, este ano non se farán reunións informativas presencias coas familias. 

Para solucionar calquera tipo de dúbida que poida xurdir poden poñerse en contacto co Departamento de Orientación do centro (enlace):

  • Teléfono: 881 930 082
  • Enderezo electrónico: olgabmwcastro@edu.xunta.gal

Sublíñar que a matrícula levarase a cabo nos prazos establecidos durante o mes de xullo.

Acontinuación pódense descargar os modelos de prematricula para cada curso:

Calendario Admisión Ciclos FP 2021-2022

Prazos Admisión Ciclos na Modalidade Ordinaria e Adultos (Modular)

 

Prazos Admisión Ciclos na Modalidade FP Dual

Calendario Exames Convocatoria Extraordinaria 2º BAC

 CALENDARIO DE EXAMES CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA

2º DE BACHARELATO DIURNO E SEMIPRESENCIAL NOCTURNO

CURSO 2020-21

 

 

MÉRCORES

16 DE XUÑO

XOVES

17 DE XUÑO

VENRES

18 DE XUÑO

LUNS

21 DE XUÑO

MARTES

22 DE XUÑO

8:30

a

10:30

INGLÉS

MATEMATICAS II

 

MATEM. APLICADAS II

 

LATÍN

LINGUA CASTELÁ

FÍSICA

 

XEOGRAFÍA

 

Hª DA ARTE

 

QUÍMICA

Hª FILOSOFÍA

11:30

a

13:30

ECONOMÍA

 

BIOLOXÍA

Hª DE ESPAÑA II

DEBUXO TÉCNICO II

 

Hª DA MÚSICA E DA DANZA

LINGUA GALEGA II

 

 

Calendario en formato PDF    →

Última actualización: 26/05/2021

 

 

 

 

 

DATAS EXAMES FINAIS ALUMNADO FP CON PERDA DE DEREITO Á AVALIACIÓN CONTINUA OU NON SUPERARON OS MÓDULOS NA 3ª AVALIACIÓN

Listado das Datas de Exames Finais para aqueles alumnos que teñen Perda de Dereito da Avaliación Continua ou non superaron os módulos na 3ª Avaliación.

Curso e Ciclo

Calendario

1º FP Básica de Electricidade e Electrónica

2º FP Básica de Electricidade e Electrónica

-

   

1º FP Básica de Servizos Comerciais

-

2º FP Básica de Servizos Comerciais

-

   

1º CM Instalacións Eléctricas e Auotmáticas

2º CM Instalacións Eléctricas e Auotmáticas

   

1º CM Mantemento Electromecánico

2º CM Mantemento Electromecánico

   

1º CS Administración e Finanzas

2º CS Administración e Finanzas

   

1º CS Mecatrónica Industrial

2º CS Mecatrónica Industrial

   

CS Mecatrónica Industrial (Adultos - Modular)

CS Sistemas Electrotécnicos e Automatizados (Adultos - Modular)

 * As materias sinaladas con "-" non procede a publicación do calendario de exames, posto que non hai alumnado pendente.

Última actualización - 02/06/2021

INCIDENCIA COVID

Distribuir contido