Prazos de reclamacións notas 2ºBAC e protocolo ABAU 2020

Actividades programadas para a semana do 01/06/2020

Os seguintes arquivos conteñen o resumo das actividades programadas para cada curso para a próxima semana

Actividades 1º ESO

Actividades 2º ESO

Actividades 3º ESO

Actividades 4º ESO

Actividades 1º FPBásica

Actividades 1º ESA

Tarefas Mª José (Lingua Castelá e Cultura Clásica) semana 1a 5 xuño

Mª José: Cultura Clásica 3º ESO C, Lingua Castelá 1º ESO C e  Lingua Castelá 2º ESO C

Tarefas Chus (Francés) semana 1a 5 xuño

Chus: Francés  1º ESO C e Francés 2º ESO B-C e 2º ESO C

Plan de Igualdade do IES Punta Candieira

"O grupo de traballo de igualdade creado este ano, formado por cinco compañeiras do centro dos departamentos de Bioloxía, Francés, Historia e Matemáticas, elaborou este curso o "Plan de igualdade do IES Punta Candieira" que será de aplicación a partir do curso que vén" Queda a libre disposición de todo o profesorado do centro que queira utilizalo"

 

Caderno de laboratorio Bioloxía

"O grupo de traballo do departamento de bioloxía, xunto co noso ex-compañeiro Javier Villanueva Vigo, elaborou este curso un caderno de prácticas para 1º de E.S.O que será de aplicación a partir do curso que vén" Estamos desexando voltar ao laboratorio! Queda a libre disposición de todo o profesorado de Bioloxía e Xeoloxia que queira utilizalo"
 

Actividades de Lingua galega para 1ºESO A, 1º ESO C , 2º ESO A e 2º ESO B

Novas datas para a celebración das probas de acceso de garo medio e garo superior. Convocatoria 2020

Datas e horas das probas finais / entrega de traballos

Actividades programadas para a semana do 25/05/2020

Os seguintes arquivos conteñen o resumo das actividades programadas para cada curso para a próxima semana

Actividades 1º ESO

Actividades 2º ESO

Actividades 3º ESO

Actividades 4º ESO

Actividades 1º FPBásica

Actividades 1º ESA

Distribuir contido