Saltar navegación

A TECNOLOXÍA E A ENXEÑERÍA NA MARUMASAT

Obxectivos

Grazas ao traballo na materia de Tecnoloxía, serás capaz de:

- Deseñar e fabricar a sonda MarumaSat segundo os obxectivos de cada misión.

- Conectar e comprobar o funcionamento dos equipos de telecomunicación que viaxan a bordo da MarumaSat

- Desenvolver un programa informático sinxelo que será a base do funcionamento dun datalogger deseñado e fabricado por NOSA.

gustavofer74. Pixabay. CC0 1.0