INICIO DAS CLASES NOS CICLOS DE MADEIRA E AUTOMOCIÓN

 O mércores 7 de outubro terá lugar o inicio das clases nos seguintes Ciclos formativos:

 

CM de Carpintaría e moble.

CM de Electromecánica de vehículos e automoción.

 

Ese mesmo día comezarán as clases de taller, módulos específicos, da FPB de Mantemento de Vehículos.

Nesta páxina publicaremos calquera posible modificación deste calendario.

 

Manifesto do Claustro do IES Plurilingüe Antón Losada Diéguez

O pasado 22 de setembro, e aproveitado o inicio do curso o Claustro do IES PLURILINGÜE ANTÓN LOSADA DIÉGUEZ aprobou apoiar o seguinte comunicado:

Á atención da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional da Xunta de Galicia

O claustro do IES Plurilingüe Antón Losada Diéguez, A Estrada- Pontevedra, manifesta o seu rexeitamento ao PROTOCOLO DE ADAPTACIÓN AO CONTEXTO DA COVID 19 NOS CENTROS DE ENSINO NON UNIVERSITARIO DE GALICIA PARA O CURSO 2020-2021, polos seguintes motivos:

PRIMEIRO: A improvisación e continuos cambios aos que foi, e está sendo sometido, dito protocolo a poucos días do inicio das clases, o que supón unha inmensa carga de traballo para as direccións e profesores dos centros educativos (engadida á habitual do inicio de curso) e provoca situacións de estrés, ansiedade e depresión dentro do colectivo, que redundará na calidade do ensino. Máis cando dita Consellería tivo catro meses para a súa rigorosa elaboración.

SEGUNDO: A falta de recursos materiais e humanos para poder desenvolver dito protocolo e garantir o desenvolvemento do ensino presencial durante o presente curso, tan necesario para un óptimo proceso de ensino-aprendizaxe e para a saúde integral do alumnado e profesorado.

TERCEIRO: Unha vez máis, o total desprezo cara a comunidade educativa ao non ter en conta a súa opinión, coñecementos, experiencia e profesionalidade na elaboración de dito protocolo. A constitución do Comité Educativo fíxose efectiva o luns 21 de setembro, data posterior a elaboración do mesmo.

CUARTO: A súa uniformidade ao non establecer diferenzas entre centros de primaria e secundaria, nin tampouco entre distintos centros debido ao seu tamaño ou características especiais, que fixeran posible unha flexibilización das normas.

QUINTO: Segundo a OMS, a saúde defínese como: “O estado de completo benestar físico, mental e social, e non soamente a ausencia de afeccións ou enfermidades”.

Tendo en conta esta definición, consideramos que o protocolo non garante en absoluto a saúde da comunidade educativa.

HORARIOS DAS ENSINANZAS DE PERSOAS ADULTAS. CURSO 2020-21

O IES Plurilingüe Antón Losada Diéguez publica os horarios e equipos docentes das Ensinanzas de Persoas Adultas.

Poden consultarse e descargarse nos seguintes enlaces:

EDUCACIÓN SECUNDARIA DE PERSOAS ADULTAS (PRESENCIAL E SEMIPRESENCIAL-M3)

1º E 2º BACHARELATO (SEMIPRESENCIAL)

EQUIPOS DOCENTES

 

INICIO DO CURSO. EDUCACIÓN SECUNDARIA E BACHARELATO DE PERSOAS ADULTAS

Xoves 1 de outubro ás 19:00 h. presentación do curso 2020-21 de EDUCACIÓN SECUNDARIA E BACHARELATO DE PERSOAS ADULTAS. 

Inicio das clases: luns 5 de outubro.

INICIO DE CLASES FP CICLOS MADEIRA

Mércores 30 de setembro, inicio das clases de taller de 1º e 2º FP Básica de Carpintaría e Moble.

Ese mesmo día comezará as clases o CM de FP Dual de Instalación e Amoblamento, en horario de tarde.

XORNADA DE PRESENTACIÓN DA FORMACIÓN PROFESIONAL E DA FP BÁSICA

Como xa informamos, este venres 25 de setembro terá lugar o inicio do curso nos seguintes grupos de Formación Profesional e da FP Básica, co seguinte horario:

 

Venres 25 de setembro

1º/2º CM INFORMAT.

1º/2º CS ADMINIST.

1º/2º FPB INFOFI

1º CS INFORMÁTICA

08:45 h

09:35 h

10:45 h

16:00 h

AVISO IMPORTANTE:

Os ciclos básicos e medios de Automoción e Madeira están convocados no seguinte horario para recibir información sobre a situación actual do inicio do curso:

 
 

Venres 25 de setembro

1º/2º FPB CARPI E FPB MANVEH

1º/2º CM MADEIRA

1º/2ºCM AUTO.

 

12:45

 

13:35

13:35

 

 
 
O alumnado correspondente agardará no patio dianteiro do centro, no exterior do edificio, para entrar no mesmo cando sexa convocado. Será recibido polo Equipo Directivo e os titores e titoras correspondentes.

 

HORARIO DE INICIO DAS CLASES. CURSO 2020-2021

HORARIO DE INICIO DE CURSO 2020-2021

 

 

Mércores, 23 de setembro

1º ESO

2º ESO

10:45 h

12:45 h

Xoves, 24 de setembro

3º ESO

4º ESO

1º BACHARELATO

2º BACHARELATO

08:45 h

10:45 h

11:35 h

12:45 h

Venres 25 de setembro

1º/2º CM INFORMAT.

1º/2º CS ADMINIST.

1º/2º FPB INFOFI

1º CS INFORMÁTICA

08:45 h

09:35 h

10:45 h

16:00 h

 

O alumnado correspondente agardará no patio dianteiro do centro, no exterior do edificio para entrar no mesmo cando sexa convocado. Será recibido polo Equipo Directivo e os titores e titoras correspondentes.

Unha vez feita a presentación, o alumnado continuará no centro no horario e aula que lle corresponda, ata o final da xornada, ás 14:25.

AVISO IMPORTANTE: OS CICLOS MEDIOS E BÁSICOS DE AUTOMOCIÓN E MADEIRA  NON INICIARÁN AS CLASES ATA QUE AO CENTRO LLE SEXA UN CONCEDIDO UN ESPAZO AXEITADO PARA O DESENVOLVEMENTO DA ACTIVIDADE DOCENTE.

NESTA PÁXINA PUBLICARASE A DATA E COMEZO DESTES CICLOS NOS PRÓXIMOS DÍAS.

 

DATAS INICIO DO CURSO 2020-21

SEGUINDO AS INDICACIÓNS DA CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, ACHEGAMOS AS DATAS DE INICIO DO CURSO E OS CURSOS CORRESPONDENTES:

 

Mércores, 23 de setembro

1º ESO

2º ESO

Xoves, 24 de setembro

3º ESO

4º ESO

1º BACHARELATO

2º BACHARELATO

Venres, 25 de setembro

FP BÁSICA

CICLOS FORMATIVOS MEDIOS E SUPERIORES FP(*)

 

EN PRÓXIMAS DATAS PUBLICAREMOS O HORARIO DE ENTRADA PARA CADA UN DESTES GRUPOS E TAMÉN AS DATAS E HORARIOS DAS ENSINANZAS DE PERSOAS ADULTAS

(*) AVISO IMPORTANTE: OS CICLOS MEDIOS E BÁSICOS DE AUTOMOCIÓN E MADEIRA  NON INICIARÁN AS CLASES ATA QUE AO CENTRO LLE SEXA UN CONCEDIDO UN ESPAZO AXEITADO PARA O DESEENVOLVEMENTO DA ACTIVIDADE DOCENTE.

Acordo unánime do Consello escolar celebrado o pasado luns 14 de setembro:

O Consello Escolar do IES Plurilingüe Antón Losada Diéguez, representando aos diferentes sectores que forman a Comunidade Educativa do centro, diante da situación xerada pola imposibilidade para acoller axeitadamente nos espazos dos que dispón o centro a nove grupos de FP, da que é coñecedora a Administración Educativa  desde hai máis dun ano no caso das ensinanzas de Madeira e desde o mes de xuño no caso das de Automoción, e que se viu agravada polas esixencias (distanciamento, ventilación, etc.) impostas polo protocolo COVID, 

DECLARA

A Formación Profesional que oferta o noso centro pretende ser un catalizador para o desenvolvemento económico e social da nosa comarca, mellorando a empregabilidade e as perspectivas profesionais do noso alumnado. Para que isto sexa posible é imprescindible dignificar e poñer en valor estas ensinanzas diante da sociedade e dos sectores produtivos. Nese sentido consideramos irrenunciable que o noso alumnado de Formación Profesional sexa escolarizado en condicións dignas, en espazos acondicionados e seguros, tal como sucede co resto do alumnado de ESO e Bacharelato do centro.

 En base ao anteriormente exposto, este Consello Escolar entende, de xeito unánime, que os nove grupos afectados por esta situación non deberán iniciar o curso ata que se faciliten eses espazos que reclamamos, dignos e axeitados para un uso educativo.

PRAZOS DE MATRÍCULA. SETEMBRO. CURSO 2020-21

Atención aos prazos de matrícula de setembro para o curso 2020-21:

ESO E BACHARELATO DIURNO:

A matrícula remata o martes 8 de setembro ás 13:00.

FP BÁSICA:

A preinscrición remata o 11 de setembro ás 13:00.

Matrícula, do 14 ao 21 de setembro.

CICLOS FORMATIVOS:

A preinscrición remata o 9 de setembro ás 13:00.

Matrícula, do 18 ao 22 de setembro.

 

ESA PRESENCIAL:

Matrícula, do 1 ao 12 de setembro ás 13:00.

 

NORMAS DE SEGURIDADE PARA A CELEBRACIÓN DOS EXAMES DE SETEMBRO. CURSO 19-20

No enlace que segue podes ler e descargar as normas de seguridade establecidas para os exames de setembro por causa da Covid 19.

NORMAS DE SEGURIDADE PARA O ALUMNADO PARA A CONVOCATORIA DOS EXAMES DE SENTEMBRO