Obtención do Certificado de Competencia Dixital

Información relacionada coa obtención voluntaria do Certificado de Competencia Dixital para o alumnado de 4º da ESO e 2º de Bacharelato.

 

O alumnado de 2º de Bacharelato que titule, certificará os niveis 1, 2, 3 e 5 de competencia, porén, poderá atopar o nivel intermedio de competencias realizando unha proba que acredite a obtención do nivel 4. Duración 20 min. Nº preguntas: 12. Realización: mes de abril no centro.

O alumnado de 4º da ESO que titule, obterá o nivel de iniciación en competencia dixital. Non obstante, aínda que poderá obter o nivel intermedio en 2° de Bac., pode tentar acadalo neste curso. Para iso, deberá realizar unha proba composta de 60 preguntas (12 por competencia) que durará 90 minutos. Realización: mes de maio no centro.

As certificacións en ambos os dous cursos, terán unha validez de 5 anos.

- Marco de Competencias que se acreditan.