Exames

EXAMES SETEMBRO 2020

DATAS DE PROBAS TELEMÁTICAS FP

FOL 19 de xuño 10:00      

Administración e xestión
Nota aclaratoria: las fechas de 1º de Ciclo Superior, también que afectan a los pendientes (excepto la lengua inglesa) y a las pérdidas de evaluación; en las de 2º a las Pérdidas de Evaluación.

Módulos CM
Data
Hora
Módulo CS Data Hora
Compraventa 15 de xuño 9:00 Xestión de Recursos Humanos 12 de xuño 10:00
Técnica Contable 16 de xuño 10:00 Recursos Humanos e Responsabilidade Social Corporativa 15 de xuño 11:00
Operacións Auxiliares de Xestión e Tesourería 16 de xuño 12:00 Contabilidade e Fiscalidade 16 de xuño 11:00
Tratamento Informático da información 17 de xuño 10:00  Ofimática e Proceso de Información 17 de xuño 12:00
Inglés 23 de xuño 10:30  Xestión Loxística e Comercial 17 de xuño 12:00
Inglés (para alumnado de 2º co módulo pendente) 18 de xuño 11:00 Proceso integral da actividade comercial (tamén pendentes)  18 de xuño  12:00
      Comunicación e atención á clientela 19 de xuño 12:00
       Xestión Financeira 19 de xuño 12:00
      Inglés
16 de xuño 17:00
 Electricidade e Electrónica
Módulos Data Hora
Módulo
 Data  Hora
Electrotecnia 15 de xuño 10:00 Instalacións de Distribución 15 de xuño 12:00
Automatismos Industriais 16 de xuño 10:00 Instalacións Solares Fotovoltaicas 15 de xuño 13:00
Electrónica 17 de xuño 10:00 Máquinas Eléctricas 16 de xuño 11:00
Instalacións Eléctricas de Interiores 18 de xuño 10:00 Infraestructuras Comúns de Telecomunicacións 17 de xuño 11:00
      Instalacións Domóticas 18 de xuño 10:00
Transporte e Mantemento de Vehículos  
Sistemas de Carga e Arranque (I) 12 de xuño 09:00 Circuitos Eléctricos Auxiliares do Vehículo 12 de xuño 09:00
Sistemas de Carga e Arranque (II) 19 de xuño 09:00 Sistemas Auxiliares do Motor 22 de xuño 10:00
Motores 22 de xuño 10:00 Sistemas de Seguridade e Confortabilidade 22 de xuño 12:00
Sistemas de Transmisión e Freada 22 de xuño 12:00      
Mecanizado Básico 23 de xuño 10:00      
Circuitos de Fluidos, Suspensión e Dirección 23 de xuño 10:00      

Calendario Exames Avaliación Extraordinaria (Módulo 1 e 3).- Xuño 2020

MÓDULO I
TEC. - MAT. – Paula
2 xuño, 18:00
COMUNICACIÓN – Luisa
4 xuño, 18:00
COMUNICACIÓN (inglés) – Patricia
3 xuño, 18:00
SOCIEDADE – Santiago 1 xuño, 18:00

 

MÓDULO III
TEC. - MAT. - Lucía
2 xuño, 18:00
COMUNICACIÓN – Irene
4 xuño, 18:00
COMUNICACIÓN (inglés) – Yasmín
3 xuño, 18:00
SOCIEDADE – Santiago 1 xuño, 18:00

PROBAS PERDA DE AVALIACIÓN CONTINUA.- MÓDULO 3 (2019/2020)

Probas finais e perdas de avaliación.- Módulo 3

Ámbito Social Ámbito de Comunicación Ámbito Científico Tecnolóxico
30 de xaneiro, ás 21:40 (aula de clase)

Lengua castellana e lingua galega, 28 de xaneiro ás 18:00 (aula de clase)
Inglés, 5 de febreiro ás 18:50 (aula de clase)

4 de febreiro ás 20:50 (aula de clase)

EXAMES SETEMBRO 2019

EXAMENES SETEMBRO 2018

PROBAS FINAIS DE 1º BACHARELATO (ADULTOS)

1º Economía, luns 18 de xuño (hora de clase, aula habitual)

1º Historia do Mundo Contemporáneo, luns 18 de xuño (hora de clase, aula habitual)

1º Latín, luns 11 de xuño (hora de clase, aula 6)

1º Cultura Científica, xoves, 14 de xuño (20:50, aula 04)

PROBAS PERDA DE AVALIACIÓN CONTINUA.- MÓDULO: INGLÉS (Xunio 2018)

CM XESTIÓN ADMINSTRATIVA e CS ADMINSTRACIÓN E FINANZAS (Xunio 2018)

12 de Xunio (en horario de clase 8:45-10:25 (CM) e 10:25-12:25 (CS), (na aula do ciclo)

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA MÓDULOS 1 E 3 DA ESA

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA MÓDULOS 1 E 3 DA ESA

Módulo 1

Luns Martes Mércores Xoves
      10
Ámbito de Comunicación (galego/castelán)
20:50
14
Ámbito de Comunicación (inglés)
18:00
15
Ámbito Científico
18:00
16
Ámbito Sociedade
20:50
 

Módulo 3

Luns Martes Mércores Xoves
      10
Ámbito Científico
18:00
14
Ámbito Sociedade
20:50
15
Ámbito Comunicación (galego/castelán)
18:00
16
Ámbito Comunicación (inglés)
18:50
 
Distribuir contido