Erasmus

ALUMNADO SELECCIONADO PROXECTO ERASMUS+

Nos documentos adxuntos fanse públicas as persoas que foron seleccionadas para gozar dunha beca Erasmus+ dentro dos proxectos KA102 e KA103 que xestiona o IES Manuel Chamoso Lamas. Para calquera dúbida ou aclaración falar co Coordinador do Proxecto Erasmus+.

CONVOCATORIA ERASMUS + 2019 - 2020

Ábrese o prazo para solicitar CATRO becas ERASMUS+ do programa KA-102 á que poden concursar os alumnos e alumnas dos Ciclos Medios de Electromecánica do Vehículo Automóbil, Instalacións Eléctricas e Automáticas e Xestión Administrativa e outras CATRO becas ERASMUS+ do programa KA-103 para os alumnos e alumnas do Ciclo Superior de Admistración e Finanzas. O prazo de entrega de documentación será de 14 DÍAS NATURAIS a contar dende o día LUNS 28 de OUTUBRO.

Adxúntanse un arquivo PDF cos Criterios de Selección, o impreso de solicitude idéntico para cada mobilidade e aclaracións sobre o contido dos proxectos.

Tedes a o impreso de solicitude nesta páxina web, ou ben solicitádeo directamente ao voso Profesor de FOL (Coordinador Erasmus).

IMPORTANTE

Cada solicitude debe conter un CV Europass e unha Carta de Motivación Europass en galego ou castelán e no idioma do país de destino. Estes documentos están á vosa disposición no seguinte enlace https://europass.cedefop.europa.eu/editors/es/cv/compose

PRESENTACIÓN DO ERASMUS Ó ALUMNADO DO CHAMOSO

Rubén, coordinador do Erasmus no Chamoso, fixo hoxe a presentación do Programa Erasmus+, os nosos alumnos.

Alumno seleccionado para beca Erasmus+

O nome do alumno seleccionado para a beca Erasmus+ é GABRIEL CARBALLEDA GONZÁLEZ

PROCESO SELECCIÓN MOBILIDADES ERASMUS+ FP (K102) E ERASMUS+ EDUCACIÓN SUPERIOR (K103)

Dende o 26 de Outubro do 2017 e durante sete días naturais ábrese o prazo de solicitude para CATRO mobilidades ERASMUS+, de mobilidade FP ás que poden optar os alumnos do 2º Curso dos CM de Xestión Administrativa, Instalacións Electricase Automáticas, e Electromecánica de Vehículos.

Ademáis haberá TRES mobilidades para ERASMUS+ Educación Superior para os alumnos do CS de  Administración e Finanzas, unha delas a través do Consorcio PRAXEUROPA en colaboración coa Xunta de Galicia

Adxúntanse un arquivo PDF con os Criterios de Selección, o impreso de solicitude idéntico para cada mobilidade e aclaracións sobre o contido dos proxectos.

Tedes a o impreso de solicitude nesta páxina web, ou ben solicitadeo directamente ao vosa Profesor de FOL (Coordinador Erasmus).

Elaboración dun Currículo e dunha carta de presentación

Para facer o teu currículo podes utilizar a aplicación da Unión Europea, Europass; esta aplicación está pensada para ayudar a los ciudadanos europeos en sus movilidades por motivos de trabajo o estudio.

Podes facer o teu currículo en español, ou en inglés. Tamén podes facer a carta de presentación nesta aplicación en inglés e en español.

PROMOCIÓN ERASMUS 2016 2017

ALUMN@S QUE REALIZARÁN MOBILIDADES ERASMUS NO CURSO 2016/2017

ACCIÓN KA102 MOBILIDAD CICLOS MEDIOS

1º CICLO MEDIO XESTIÓN ADMINISTRATIVA

Luis Henrique Da Silva Zuloaga  (Portugal)

Raquel Pires Dos Santos (Portugal)

 Melanie Cangado Valdés (Italia)

ALUMN@S SELECCIONADOS PARA A ADXUDICACIÓN DE BOLSAS ERASMUS CURSO 2016-17

Os alumnos seleccionados para a adxudicación de 2 bolsas de Mobilidade ERASMUS+ Acción K103 son:

CICLO SUPERIOR ADMINISTRACIÓN E FINANZAS

Alejandro García Hermida (10 de Novembro de 08:45 a 09:15)

María Teresa Pereira Fernández (10 de Novembro de 09:20 a 09:50)

 

A entrevista de selección terá lugar á hora indicada e na Biblioteca

ALUMN@S SELECCIONADOS PARA A ADXUDICACIÓN DE BOLSAS ERASMUS CURSO 2016-17

Os alumn@s seleccionados para participar en 4 mobilidades (2 en Italia e 2 en Portugal) da Acción K102, son @s seguintes:

1º CICLO MEDIO XESTIÓN ADMINISTRATIVA

Luis Henrique Da Silva Zuloaga  (10 de Novembro de 10:25 a 10:55)

Raquel Pires Dos Santos (10 de Novembro de 11:00 a 11:30)

Cristina González Vázquez (10 de Novembro de 11:35 a 12:05)

Melanie Cangado Valdés (10 de Novembro de 12:10 a 12:40)

 

1º CICLO MEDIO ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS AUTOMÓBILES

Avelino González Requejo (8 de Novembro de 10:25 a 10:55)

Roberto Fernández Vicino  (8 de Novembro de 10:25 a 10:55) 

 

A hora de relización da entrevista de selección dos participantes é a que figura ao lado de cada un/nha. Dita entrevista terá lugar na Biblioteca do Centro

Distribuir contido