Organigrama

Consello Escolar

 Sector 

 Representantes 

 Dirección 

 José Antonio López Castro 

 José Antonio Soto Novo

 Juan Iglesias Pereira 

 Ana Belén Veloso Rodríguez

 Profesorado 

 Jesús Bermúdez Vivero 

 Mª Elena Hernández Ros

 

 Cristina Díaz Busch

 Natalia Vega Ledo

 María José Naveira Bouza

 VACANTE

 Persoal de administración e servizos 

 Ana Pena Carballeira

 Nais, Pais e representantes legais do alumnado 

 María José Sanjurjo Ferreiro

 Carmen Carballeira Montero

 ANPA Ronsel 

 Montserrat Fernández Novo

 Alumnado 

 Oscar Cendán Sachocos
 Mª del Carmen Piñeiro López

 Lucía López Moreiras

 

 Concello 

 Lorena Tenreiro Blanco

 Organizacións Empresariais 

 José Castro Romero

Equipo directivo

 Cargo

 Nome

 Director

 José Antonio López Castro

 Vicedirectora

 Mª Elena Hernández Ros

 Secretaria

 Ana Belén Veloso Rodríguez

 Xefe de estudos de diúrno

 José Antonio Soto Novo

 Xefe de estudos de adultos

 Juan Iglesias Pereira

Persoal docente

 DEPARTAMENTO  PROFESORES CARGO

  Música

 Saborido Roca, María del Carmen

XD, Titora 3º ESO

  Debuxo

Caamaño Castro, Beatriz

 

 FOL

 Bendaña García, Lara

XD

 Administrativo

 Fernández Rodríguez, Rosa Ana
 Leirado Martínez, Ana Belén

XD
Titora 2º A.F.

 Galego

 Alvariño Varela, María Dolores

María José Trastoy Díaz

XD

 

 Matemáticas

 Fernández Míguez, María América

 García Vázquez, Marta

XD

Titora 1º ESO B

 Filosofía

 Esclusa González, Félix

XD

 Física e Química

 García Muiño, Elena

XD

 Informática

 Díaz Busch, Cristina

 Vidal Luaces, José Luis

 Diáz García, Uxía

 Pita Vizoso, Victor Manuel

 

 Senra Martul, Mª del Mar

 Veloso Rodríguez, Ana Belén
 

XD

Titor 2º SMR

Titor 2º FPB Informática

Titor 1º FPB Informática


Titora 1º SMR

Secretaria 

 

 Xeografía e Historia

 González Sánchez, Fco. Javier

XD

 Educación Física

 Hernández Ros, Mª Elena

Vicedirectora, XD

 Língua Castelá

 Iglesias Pereira, Juan

Xefe de estudos, Titor ESA 3-4

 Automoción

 Pita Corral, Oscar

 Castaño Carrera, Rosa Ana

 Prieto Rodríguez, Rubén

 Noche Pardeiro, José Luis

Marco Antonio López Riveiro

Jesús Manuel Fuentes Verdía
 

Coordinador FCT

XD

Titor 2º EVA

Titor 1º EVA

Titor 1º FPB Automoción

 Electrónica

 López Castro, José Antonio 

Director

Soldadura

Saborido Otero, Xenaro

 XD

 Inglés

 López Pose, María José
 Pita Corral, Sofía


XD, Titora 4º ESO

 Orientación

 Naveira Bouza, Mª José
 Vega Ledo, Mª Natalia

XD
Profesora terapéutica

 Tecnoloxía

 Ceide Martínez, Patricia

XD,Titora 1º ESO A

 Francés

 Valdivieso Blanco,Patricia

XD, Titora 2º ESO

 Relixión

 Soto Novo, José Antonio

XD, Xefe de estudos

 Bioloxía e Xeoloxía

 Cerviño Gómez, Macamen

XD, Titora ESA 1-2

 

 XD: Xefe/xefa de departamento

 

 

Persoal non docente

 CONSERXES 

 Constantino Fernández Prada 

 Alicia Leal Fernández 

 

 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

 Ana Pena Carballeira 

 

 PERSOAL DE LIMPEZA 

 Clara Elisa Díaz López 

 Mª Eugenia Fornos Espiño

 Mª Belén Martínez Díaz 

Distribuir contido