Organigrama

Consello Escolar

 Sector 

 Representantes 

 Dirección 

 José Antonio López Castro 

 José Antonio Soto Novo

 Juan Iglesias Pereira 

 Ana Belén Veloso Rodríguez

 Profesorado 

 Jesús Bermúdez Vivero 

 Mª Elena Hernández Ros

 Amparo Bermúdez Vivero

 Cristina Díaz Busch

 Natalia Vega Ledo

 María José Naveira Bouza

 VACANTE

 Persoal de administración e servizos 

 Ana Pena Carballeira

 Nais, Pais e representantes legais do alumnado 

 María José Sanjurjo Ferreiro

 Carmen Carballeira Montero

 ANPA Ronsel 

 Montserrat Fernández Novo

 Alumnado 

 Oscar Cendán Sachocos
 Mª del Carmen Piñeiro López

 Lucía López Moreiras

 María Seoane Felgueiras

 Concello 

 Lorena Tenreiro Blanco

 Organizacións Empresariais 

 José Castro Romero

Equipo directivo

 Cargo

 Nome

 Director

 José Antonio López Castro

 Vicedirectora

 Mª Elena Hernández Ros

 Secretaria

 Ana Belén Veloso Rodríguez

 Xefe de estudos de diúrno

 José Antonio Soto Novo

 Xefe de estudos de adultos

 Juan Iglesias Pereira

Persoal docente

 DEPARTAMENTO  PROFESORES CARGO

 Debuxo Música

 

XD

 FOL

 Bermúdez Vivero, Jesús

XD

 Administrativo

 Fernández Rodríguez, Rosa Ana
 Leirado Martínez, Ana Belén

XD
Titora 1º A.F.

 Galego

 Alvariño Varela, María Dolores

XD

 Matemáticas

 Fernández Míguez, María América

 

 

XD

 

Titor 3º ESO

 Filosofía

 Esclusa González, Félix

XD, Titor ESA 3-4

 Física e Química

 García Muiño, Elena

XD

 Informática

 Díaz Busch, Cristina

 López Pena, Lara

 

 

 

 Senra Martul, Mª del Mar

 Veloso Rodríguez, Ana Belén
 

XD

 -

Titor 1º FP BÁSICA

Titor 2º FP BÁSICA

Titor 1º SMR

Titora 2º SMR

Secretaria 

 

 Xeografía e Historia

 González Sánchez, Fco. Javier

XD, Titor 2º ESO

 Educación Física

 Hernández Ros, Mª Elena

Vicedirectora, XD

 Língua Castelá

 Iglesias Pereira, Juan

Xefe de estudos, Titor ESA 1-2

 Automoción

 Pita Corral, Oscar
 Barros Folgueira, José Antonio
 Noche Pardeiro, José Luis
 

Coordinador FCT
XD, Titor 1º EVA
Titor 2º EVA

 Electrónica

 López Castro, José Antonio
 

Director

 Inglés

 Formoso Vilasuso, María Flora
 Pita Corral, Sofía


XD

 Orientación

 Naveira Bouza, Mª José
 Vega Ledo, Mª Natalia

XD
Profesora terapéutica

 Tecnoloxía

 

XD

 Francés

 Valdivieso Blanco,Patricia

XD, Titora 1º ESO

 Relixión

 Soto Novo, José Antonio

XD, Xefe de estudos, Titor 4º ESO

 Bioloxía e Xeoloxía

 Cerviño Gómez, Macamen

XD

 

 XD: Xefe/xefa de departamento

 

 

Persoal non docente

 CONSERXES 

 Constantino Fernández Prada 

 Alicia Leal Fernández 

 

 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

 Ana Pena Carballeira 

 

 PERSOAL DE LIMPEZA 

 Clara Elisa Díaz López 

 Adela Durán Vilasuso 

 Mª Belén Martínez Díaz 

Distribuir contido