O IES Plurilingüe de Ames gaña o Concurso-Exposición Letras Galegas 2021

O IES Plurilingüe de Ames e o CEIP de Porto Cabeiro de Redondela gañaron o Concurso-Exposición Letras Galegas 2021 convocado pola Xunta de Galicia.

http://www.edu.xunta.gal/portal/node/33575

 

 

"Encontros Virtuais na Zona USC" dirixidos ao estudantado de Ensino Medio.

O 23 de marzo, darán comezo os "Encontros Virtuais na Zona USC" dirixidos ao estudantado de Ensino Medio.

Os/as estudantes poden entrar a través da URL:

https://www.usc.gal/gl/encontros-virtuais

A través desa páxina poden informarse, a través de videoconferencias cos responsables e alumnado das titulacións da USC, da oferta de graos para o curso 2021-22.

O Acto de Inauguración consistirá nunha conferencia do catedrático de Medicina Legal da USC e director da Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica(SERGAS) e do Centro Nacional de Genotipado, Angel Carracedo que falará dos seus Proxectos e ilusións

Iria Pérez gañadora do Premio Literario Minerva

Iria Pérez Álvarez, alumna de 2º de Bacharelato no IES Plurilingüe de Ames, gañou o 1ºpremio do Premio Literario Minerva organizado polo Colexio "Manuel Peleteiro", na modalidade de poesía, polo seu traballo "Triloxía utópico cuarentenaica".

O xurado destacou a calidade das obras poéticas e dos relatos.

PRAZOS ADMISIÓN DE ALUMNADO - Curso 2021/2022

 

PRAZO DE ADMISIÓN DE ALUMNADO 

 Curso 2021/22

 

 O prazo de presentación de solicitudes de admisión de alumnado, que non está matriculado no presente curso académico neste IES, será do 1 ao 22 de marzo.

 

(O Decreto 254/2012, do 13 de decembro, regula a admisión do alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten as ensinanzas do segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación, desenvuelto pola Orde do 12 de marzo de 2013 que foi modificada pola Orde do 25 de xaneiro de 2017 e pola Orde do 18 de decembro de 2020)

 

 - No caso de que haxa máis solicitudes que prazas requerirase aos pais/nais que presenten a documentación xustificativa da autobaremación incluida na solicitude, do 25 de marzo ao 9 de abril. 

 

- Só se pode presentar unha solicitude única e terá carácter vinculante.  Presentarase no centro no que solicita praza en primeiro lugar. Cada solicitude poderá conter unha relación de ata seis centros, por orde de preferencia.

 

A renuncia a unha solicitude ordinaria de admisión rexistrada nun centro só se admitirá ata o último día do prazo de presentación de solicitudes.

  

A solicitude terá que estar asinada por calquera das/os titulares da patria potestade ou representantes legais. No caso de separación ou divorcio será necesaria  a sinatura de ambas/os proxenitores, agás que a patria potestade estea atribuída, con carácter exclusivo a un deles. En ambos casos, será necesario presentar, xunto coa solicitude de admisión, a resolución xudicial correspondente para o seu cotexo polo centro educativo.

 

- A listaxe provisional de admitidos/as farase pública o día 20 de abril de 2021.

 

- As posibles reclamacións, ás listaxes provisionais, presentaranse ata o día 5 de maio de 2021.

 

- A resolución das posibles reclamacións resolveranse o día 10 de maio de 2021.

 

- Publicación das listaxes definitivas día 12 de maio de 2021

ADMISIÓN DE ALUMNADO - Curso 2021-2022

 

ADMISIÓN DE ALUMNADO - CURSO 2021/22

 

  

PRAZAS VACANTES: 

ESO

 

·       1º curso     15    prazas (12 + 3  NEAE) 

·       2º curso      9     prazas 

·       3º curso       7     prazas 

·       4º curso       7     prazas 

 

BACHARELATO

 

·       1º curso       7     prazas 

·       2º curso     30     prazas 

  

Nota: O alumnado matriculado nun centro educativo, ten en principio garantida a continuidade ata o remate da ensinanza no mesmo centro.

  

PRAZO de solicitude de admisión: do 1 ao 22 de marzo

              (para o alumnado que cambie de centro)

   

  • Modelo de solicitude

            Anexo II (procedemento ED550B), aprobado pola Orde de 25 de xaneiro de 2017, que poderá cumprimentarse na aplicación admisionalumnado ou descargarse e cumprimentarse de forma manual polas familias. 

-      Acompañarase dunha copia cotexada do DNI ou do libro de familia. 

-         En caso de separación xudicial ou divorcio achegarase o convenio regulador ou a resolución xudicial

ADMISIÓN DE ALUMNADO Curso 2021/2022

 

PRAZOS DO PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNADO - Curso 2021/22

Presentación de solicitudes do 1 ao 22 de marzo de 2021.

No documento adxunto podedes ver os prazos e a información para o proceso de admisión de alumnado, para o vindeiro curso, nun centro distinto ao que están matriculados.

O alumnado matriculado neste centro e que desexe continuar non terá que facer nada ata o momento da matrícula unha vez rematado o curso actual

RESERVA DE PRAZA Curso 2021/2022

 

 

O alumnado dos centros adscritos (A Maía, Agro do Muíño e Barouta), que presentou en prazo unha solicitude de reserva de praza para o IESP de Ames, para o curso 2021/2022, resultou admitido na súa totalidade.

 

 

Felicitación de Nadal ás familias

O equipo directivo e profesorado do IES Plurilingüe de Ames deséxavos unhas felices festas e unha feliz entrada de ano.

Aproveitamos para agradecervos a colaboración e concienciación dos vosos fillos/fillas que tiveron un comportamento admirable no cumprimento das medidas sanitarias marcadas no Plan de Adaptación ao Covid-19 do Centro.

Cos nosos mellores desexos e agardando que a partir de xaneiro poidamos ver a luz ao final deste tunel. Unha aperta

A Dirección.

Cualificacións 1ª avaliación

As cualificacións da 1ª avaliación serán accesibles desde a plataforma ABALAR  a partir das 11 horas do día 22 de decembro.

Reparto de máscaras ao alumnado de ESO beneficiario.

Orde do 6 de novembro de 2020

Calendario de reparto de máscaras para o alumnado de ESO beneficiario delas:

Cada alumno/a recibirá 4 máscaras reutilizables (60 lavados) que cumpren coa norma UNE 0065:2020

1º ESO: luns 14 de decembro

2º ESO: martes 15 de decembro

3º ESO: mércores 16 de decembro

4º ESO: xoves 17 de decembro

Para a recollida polo alumnado deben traer asinada a autorización adxunta <PDF>

Distribuir contido