RECORDATORIO - O sistema de avaliación na EOI de Ferrol