Titulacións

Titulacións

Segundo o Novo Plan de Estudos as Titulacións que se poden acadar cos estudos da Escola Oficial de Idiomas son as seguintes:

  • Certificado de Estudos de Nivel Básico (A2)*.
  • Certificado de Estudos de Nivel Intermedio (B1)*.
  • Certificado de Estudos de Nivel Avanzado (B2)*.
  • Certificado de asistencia a actividades complementarias: Se o alumnado asiste durante o ano a algunha das actividades complementarias da escola, e obtén a cualificación de APTO.
  • Certificado de asistencia aos cursos monográficos, de formación do profesorado.

(*) Estes niveis  enmárcanse dentro do Marco Europeo Común de Referencia do Consello de Europa.

(**) Os alumnos do programa That's English que desexen ter os certificados de Nivel Básico ou Intermedio deberán realizar estas probas.

Distribuir contido