PROXECTO EDUCATIVO

PROXECTO EDUCATIVO

 

Os principios que fundamentan o noso proxecto educativo, son os seguintes:

 • A infancia como: capaz, curiosa...

 • O coidado de tódalas persoas que conforman a comunidade educativa.

 • O respeto polos demáis.

 • Unha escola participativa.

 • Os espazos e materiais de calidade.

 • Respeto pola contorna.

 • Un espazo seguro onde desenvolver a curiosidade e experimentar.

 • O potenciamento as diferentes linguaxes das nenas e nenos.

 • Un espazo de equilibrio entre a pedagoxía das emocións e as aprendizaxes.

 • A formación continua do equipo docente vista como unha responsabilidade persoal e profesional.

 • A valoración e aceptación da diversidade.

 

“A meta final da verdadeira educación non e só facer que a xente faga o que é correcto, senón que disfrute facendoo; non só formar persoas traballadoras, senón persoas que amen o traballo; non só individuos con coñecementos, senón con amor ao coñecemento; non só seres puros, senón con amor á pureza; non só persoas xustas, senón con fame e sede de xustiza. ”

John Ruskin

 

BASES DO PROXECTO:

• As nenas e nenos

Son as crianzas a parte máis importante do noso proxecto educativo baseando nas súas necesidades o ritmo e a forma que van tomando as nosas escoliñas.

Creemos nunha infancia capaz, protagonista,desperta, curiosa, disposta e atrevida. É por iso que nesta escola as persoas adultas damos un paso atrás e deixamos que sexan as nenas e os nenos os verdadeiros protagonistas e guías da aprendizaxe.

• As familias.

As familias sodes un pilar fundamental na nosa escola, promovemos e motivamos a vosa participación no día a día. Queremos entender a nosa escola como unha comunidade educativa na que todas as persoas pertencentes teñen o seu papel. É por iso que temos moitos momentos nos que as familias podedes estar na escola e compartir actividades connosco. Os espazos e as persoas acompañantes se organizan dende o equipo de mestras porque é importante que o equilibrio de persoas adultas sexa axeitado.

• Acompañantes.

As adultas acompañantes facilitamos e promovemos a aprendizaxe partindo dos intereses observados no alumnado. Facemos propostas, non condicionamos e non facemos xuizos , estamos presentes, observando os procesos que teñen lugar na escola. Respetamos e valoramos a individualidade de cada nena e neno e os apreciamos polas súas diferencias facendo así que medren nenos e nenas en equilibrio e benestar. Somos as preparadoras dos ambientes, onde se busca e se promove a autonomía evitando a intervención excesiva por parte das persoas adultas.

 

LIÑAS DE FUNCIONAMENTO

• Entradas e saídas.

Tanto nas entradas como nas saídas ofrecemos 15 minutos para que as familias podan permanecer na aula cos nenos e as nenas a fin de ofrecer unha chegada e unha despedida da escola relaxadas así como a participación activa das familias na vida escolar.

• Relación coa contorna.

Dado que nos atopamos nunha contorna privilexiada, sentimos aínda un compromiso máis forte coa inclusión da mesma na nosa escola. As distintas parroquias nas que nos atopamos presentes, así como todo o Val Miñor é un espazo ao que estamos abertas e abertos para colaborar activamente e facer as nenas e nenos conscientes de tódos os axentes partícipes que existen na comunidade.

• O contacto coa natureza.

As nosas escoliñas contan con espazos verdes de xogo, con contacto directo coa natureza, coa aprendizaxe real do cambio estacional vivido en directo. 

Dotamos estes espazos con propostas sensoriais que enriquecen o seu desenvolvemento, xogos con area, auga, con elementos naturais...

Sabemos que osixenarse é fundamental para calquera ser vivo e que non debe de ser algo exclusivo das estacións máis cálidas e é opr iso que contamos con roupa impermeable axeitada para poder disfrutar sempre do exterior porque coma dí o proverbio Noruego, "Non hai mal tempo senón roupa non axeitada"

 

• As rutinas

 

Na nosa escola podemos ir ao baño e a beber auga sempre que o necesitemos xa que as necesidades fisiolóxicas son independentes en cada persoa e non cobra sentido para nós que se fagan de maneira rutinaria.Do mesmo xeito fomentamos os desprazamentos coidadosos de maneira natural como ocurre na sociedade onde non nos desprazamos en filas. Aprendemos a camiñar de maneira ordeada, sen correr nos espazos onde non está permitido e tendo en conta as persoas do arredor.

• Os petiscos e as merendas.

Cada unha das actividades que se realizan ao longo da xornada está programada e coidada para responder a uns obxectivos concretos pensados e consensuados dende o equipo docente. Os tempos e espazos reservados para petiscar e comer responden a dous obxectivos fundamentais entre outros:

-A educación para a saúde, fomentando cos petiscos compartidos a alimentación saudable e animando a probar novos alimentos, facendo as crianzas responsables da súa alimentación fomentando a súa autonomía tanto á hora de preparar a merenda como na autoregulación ao servirse a ración axeitada.

-A programación dos tempos nas aulas alternando momentos de expansión con momentos de recollemento.

• Asambleas ou reunións.

Establecemos diferentes momentos de encontro grupal ao longo da xornada pero respetando o momento madurativo dos nosos alunmos e as nosas alumnas, os utilizamos para almorzar mentras comentamos algún tema de interese se xurde, para facer xogos grupais coas persoas que queiran participar, e reservamos as longas charlas para cando os nenos e as nenas comecen a sentir a necesidade de saber das vivencias das demáis e se interesen por elas.

• O xogo libre.

A función do xogo no desenvolvemento infantil é a chave, é a forma na que os nenos e nenas aprenden. Por esta razón non debemos de consideralo como algo secundario que ven despois do cumprimento das obrigas.

Como ben indica Álvaro Bilbao, neurocientífico, “el cerebro el niño esta diseñado para aprender a través del juego, cuando un niño juega, entra en modo aprendizaje, todos los sentidos se centrar en la actividad, es capaz de permanecer concentrado, de interpretar papeles, de ponerse en el lugar del otro, es capaz de pensar y actuar con mayor inteligencia y madurez porque el juego expande su mente como ninguna otra actividad”.

Agora ben, o xogo para que cumpra realmente co seu proposito ten que ser libre, non directivo, sen interferencias.
O xogo libre non debe ser planeado.
A creación dunha atmósfera propicia para o xogo libre leva tempo. Para dar tempo a involucrarse completamente na actividade debemos dispor alomenos dunha ora ou ora e media.

O ideal é que haxa suficiente espazo para realizar movementos corporais cómodamente (saltar, gabear, balancearse, tirar ou atrapar, entre outros) e para xogos simbólicos, que polo xeral, se desenvolven con maior tranquilidade.

O neno e nena necesitan ter ao seu alcance distintos tipos de materiais, a poder ser desestruturados para que os inviten a deixarse levar pola sua imaxinación.

• Acollemento.

A chegada a escola dunha nova nena ou neno supón un cambio grande para todas as persoas implicadas no proceso (nenas, nenos, familias, profesorado) é por iso que deseñamos a familiarización ás necesidades das pequenas e pequenospermitindo que as familias permanezan na aula toda a xornada durante o acollemento. As familias colaboran co profesorado para dar autonomía as pequenas e pequenos de maneira que sigan un proceso tranquilo e suave.

• Os límites.

Na nosa escola consideramos os límites como a base da liberdade pero, non se trata dun concepto inxenuo ou egoista de liberdade, onde cada persoa fai o que lle da a gana sen importar as consecuencias que teñan na contorna senón que é unha liberdade responsable que ten en conta o compromiso coas outras persoas dende a autonomía e a vivencia individual e social. É dicir, nesta escola educamos na responsabilidade, fronte a obediencia. Os límites vanse introducindo de maneira progresiva a medida que van xurdindo as cousas, de maneira individual e se lles van recordando( sempre en voz baixa e dirixindonos a un neno ou nena en concreto) o límite pertinente para cada situación.

• Atención a diversidade. Alumnado con dereitos especiais.

A atención a diversidade na nosa escola é continua e global, atendendo as necesidades de tódolos nenos e nenas. As actividades son abertas e flexibles e as propostas nas nosas aulas permiten ao alumnado xestionar o seu propio aprendizaxe. Cando se fan actividades dirixidas tamén se contemplan a diversidade. Desta maneira podemos atender as necesidades especificas de todo o alumnado incluíndo a aquelas nenas e nenos que presentan dificultades e aquel alumnado con altas capacidades

• As propostas e os procesos.

Ao longo da nosa xornada ofrecemos distintas actividades ao noso alumnado. As propostas son aquelas actividades que traballan áreas curriculares específicas e os procesos son actividades grupais globalizadas que parten dun tema concreto, desenvoltas nun espazo en concreto ou cun material en concreto.

• Achegamento a lectoescritura e a lóxica-matemática

Tanto a lectoescritura como a lóxica matemática poden considerarse como a demostración externa de múltiples conexións cerebrais que teñen lugar nos primeiros anos de escolarización. Os últimos avances da neurociencia nos indican que debemos crear unha base sólida de aprendizaxes sobre os que soster tanto a lectura, coma a escritura e a comprensión de conceptos matemáticos básicos durante a etapa de educación infantil.

Na nosa escola, ofrecemos diferentes tipos de actividades e diferentes tipos de materiais que axudan ao alumnado a avanzar cara a súa adquisición, sempre respetando o seu momento madurativo e o seu ritmo para que desta maneira non se vexa forzada a adquisición dun proceso que no caso de verse acelerado pode crear trabas durante a etapa de educación primaria.

Aniversarios.

Aproveitamos os aniversarios para coñecernos un pouco máis, para ir afianzando a idea do paso do tempo e para introducir o movento rotatorio da terra.

• As documentacións

A observación, a documentación e a comunicación na escola dan sentido a aquilo que se vive dentro dela e permiten analizalo e melloralo. É por isto que vos entregamos e mostramos documentacións dos procesos vividos na escola.

• A formación

O profesorado desta escola sinte que debe estar nun continuo proceso de formación e é por iso que sen ter en conta aquelas formacións individuais que tamén nos enriquece a todo o equipo, participamos anualmente nun proxecto de formación do CEFORE de Vigo e mantemos continuos intercambios con outras escolas, tanto recibindo a profesionais que desexan saber como traballamos como sendo nós as persoas convidadas a outras escolas, enriquecendonos desta maneira de distintos puntos de viosta e experiencias profesionais.

A vosa formación como familias parécenos tamén fundamental, é por iso que vos ofrecemos a escola de familias unha vez ao mes. Nela, aprenderemos, compartiremos e debatiremos para camiñar unidas no acompañamento das vosas fillas e fillos.

• Os nosos referentes pedagóxicos:

Rebeca e Mauricio Wild

Reggio Emilia Montessori

Waldorf

Escola bosque

Pickler e Accouturier

Arno Stern e Miguel de castro Imagine Elephants

 

Distribuir contido