Programas de formación

Programas de formación no centro durante o curso 2019/20

No curso 2019/20 creáronse tres grupos de traballo de formación no centro cos seguintes itinerarios de formación:

                                            ITINERARIO              
             LIÑAS DE TRABALLO                                      
Grupo de traballo
Ampliación do proxecto E-Dixgal a Secundaria Integración didáctica das TIC. Traballo colaborativo en rede a través de espazos virtuais. Educación dixital.
Grupo de traballo Enriquecemento curricular. Proxecto SEMGAL Escola inclusiva e atención á diversidade.
Grupo de traballo Robótica Primaria- Ano 2 Iniciativas formativas no ámbito STEM (ciencia-tecnoloxía-enxeñaría-matemáticas).
Distribuir contido