Plan Director

Plan director para a Convivencia e a Seguridade Escolar

Plan Director para a convivencia e a seguridade escolar

O “Plan Director para a convivencia e a mellora da seguridade nos centros educativos e nos seus contornos” ofrece aos centros educativos  a posibilidade de solicitar charlas informativas/formativas impartidas por expertos das Forzas e Corpos de Seguridade do Estado sobre diferentes temáticas que favorezan a mellora da convivencia e o achegamento destes profesionais aos cidadáns ao mesmo tempo que facilita actuacións moi en consonancia coa Acción Titorial e as propostas do Plan de Convivencia desenvolvidas nos centros. Entre estas actuacións podemos destacar:

  • Acoso escolar
  • Consumo y tráfico de estupefacientes
  • Actividade de grupos ou bandas violentas de carácter xuvenil
  • Riscos asociados a Internet  e ás novas tecnoloxías (especialmente acoso sexual, difusión de contidos de natureza sexual por teléfonos móbiles, venta de menores, prostitución infantil e utilización de menores na pornografía).
  • Violencia de xénero
  • Prevención de incendios
  • Outros...
  • Xornadas de portas abertas e exhibicións  

Estas actuacións poden ir dirixidas aos diferentes membros da comunidade educativa (alumnado, profesorado e familias).

Para acceder a máis información do Plan Director prema no seguinte logo:

Distribuir contido