PAGO DE TAXAS DE TÍTULOS ACADÉMICOS

 Obxeto

O alumnado pode realizar o pago das taxas dos títulos académicos LOXSE - LOE.

O pago de taxas de expedición de títulos pode facerse de dúas formas:

Pago de taxas e prezos → Iniciar taxa → Acceso libre/Acceso con certificado → Autoliquidación e pago de taxas e prezos → Iniciar tramitación electrónica → Iniciar taxa → Completar os datos → Realizar o pago telematicamente e descargar o modelo ou imprimir o modelo e realizar o pago nunha entidade bancaria → Cargar nesta aplicación

  • Presencialmente: 

Pago de taxas e prezos → Iniciar taxa → Acceso libre/Acceso con certificado → Autoliquidación e pago de taxas e prezos → Descargar modelo en branco → Imprimir o modelo de autoliquidación de taxas → Completar os datos → Realizar o pago nunha entidade bancaria → Entregar na secretaría do centro

A quen vai dirixido? 

Alumnado do centro de calquera réxime, ciclo ou curso, que rematou os seus estudos incluida a FCT ou FCT+Proxecto.

Documentación a presentar

Esta documentación deberá ser cargada nesta aplicación ou entregada na secretaría.

 SOLICITUDE DE TÍTULOS ACADÉMICOS

Exemplo: Mariño Dopico, Brais

Exemplo: 2_CS_Hixiene Bucodental

 

 Logo
Logo
 

Logo

Logo
Logo
Logo
Logo 
  Logo