Cursos AFD 2020. Accións Formativas para Desempregados

No CIFP Manuel Antonio impártense cursos AFD - Accións Formativas para Desempregados organizados polo Ministerio de Trabajo, Migración y Seguridad Social, a Consellería de Economía, Emprego e Industria e a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional. Estes cursos perseguen o obxectivo mellorar o itinerario formativo das persoas, prioritariamente, desempregadas, co fin de aumentar as oportunidades para a súa inserción laboral. Este ano 2020, impártiranse no noso centro educativo os seguintes cursos, todos de Nivel 2:
  • HOTR0508 Servizos de bar e cafetaría (Inicio: 27.01.2020- fin:13.07.2020)
  • HOTR0408 Cociña (Inicio 10.02.2020 - fin: 08.10.2020)
  • INAF0108  Panadaría e bolaría (Inicio 10.02.2020 - fin: 03.07.2020)
  • SANT0108 Atención sanitaria a múltiples vítimas e catástrofes (inicio: 10.02.2020 - fin: 19.06.2020).
 

 

 Logo
Logo
 

Logo

Logo
Logo
Logo
Logo 
  Logo