CIFP MANUEL ANTONIO

       

                                                                                    

                                   TRÍPTICO INFORMATIVO

 

Convocatoria para acreditación de competencias 2018

Publicada a Orde do 29 de decembro de 2017 pola que se convoca o proceso de acredita­ción de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionais.

O prazo de presentación de solicitudes será desde o 10 de xaneiro ata o 2 de febreiro de 2018.

A solicitude de participación no procedemento farase empregando a aplicación infor­mática subministrada pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, que se atopa no enderezo http://www.edu.xunta.es/acreditacion. Esta aplicación estará activa a partir do 10 de xaneiro de 2018.

 - Consultar a orde de convocatoria

Publicación da listaxe provisional coa adxudicación e as notas obtidas polo profesorado de Ciclo Medio e Superior inscrito no proceso de adxudicación de bolsas Erasmus+ 2017/2018

Xa está dispoñible no taboleiro da sala de profesores a listaxe coas notas dos docentes de Ciclo Medio e Superior inscritos no proceso de adxudicación de bolsas Erasmus+ 2017/2018. A partir desta publicación ábrese un prazo de 15 días naturais para posibles reclamacións sobre a devandita listaxe. Unha vez rematado dito período, publicaranse  as listaxes definitivas.

 

Calquera dúbida podedes poñervos en contacto co coordinador de Programas Internacionais no correo electrónico internacional.manuelantonio@gmail.com

Publicación das listaxes definitivas e adxudicación das bolsas Erasmus+ para o alumnado inscrito no proceso Erasmus+ 2017/2018

Listaxes definitivas e a adxudicación de bolsas Erasmus+ para alumnado de Ciclo Medio

Listaxes definitivas e a adxudicación de bolsas Erasmus+ para alumnado de Ciclo Superior. 

En canto ao alumnado de Ciclo Superior, os/as estudantes en situación de “Listaxe de espera” poderán ser contactados polo coordinador de Programas Internacionais no caso de que finalmente existan máis prazas dispoñibles.

No caso de Ciclo Medio, en canto o Consorcio EFP, dependente da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, comunique ao CIFP o número de bolsas outorgadas, o coordinador de Programas Internacionais porase en contacto co alumnado interesado. Dita comunicación será, en principio, no mes de xaneiro.

Á volta do Nadal o coordinador de Programas Internacionais escribiralles un correo electrónico aos alumnos/as seleccionados a través do mail facilitado na folla de inscrición para así concertar unha reunión persoal co obxectivo de asinar a adxudicación da bolsa e concretar as empresas e destinos dispoñibles para o goce da mobilidade.

 Calquera dúbida podedes consultala no correo electrónico internacional.manuelantonio@gmail.com

Nadal no CIFP Manuel Antonio

O centro permanecerá aberto en horario de 9 a 14 horas os días 26, 27, 28 e 29 de decembro e os días 2, 3 e 4 de xaneiro.

O día 8 de xaneiro retomaremos o horario habitual de secretaría.

O CIFP Manuel Antonio deséxalles BO NADAL.

 

Traballo do alumnado de Industrias alimentariasTraballo do alumnado de Industrias alimentariasTraballo do alumnado de Téxtil (Tapizaría)Traballo do alumnado de Téxtil (Tapizaría)Traballo do alumnado de Industrias alimentarias

Distribuir contido