MATRÍCULA FCT / FCT+PROXECTO

Submissions for this form are closed.

Obxeto

Alumnado que ten superados todos os módulos e accede a FCT (Formación en Centros de Traballo) ou FCT+Proxecto. Poderá presentar a matrícula para o vindeiro Curso 2020/21 preferentemente de xeito telemático a través desta aplicación ou presencialmente na secretaría do centro.

A quen vai dirixido? 

Alumnado do centro ou que proveña de outos centros, de Réxime Ordinario ou Réxime de Adultos: Ciclos Medios, Ciclos Superiores, F.P Básica

Documentación a presentar

Esta documentación deberá ser cargada nesta aplicación ou entregada na secretaría.

  • ANEXO I_Formulario de matrícula_(completar aquí)
  • Copia do NIF/DOI/Pasaporte (escaneado ou fotografía lexible)
  • Documento bancario pago do Seguro Escolar: 1,12 € (só menores de 28 anos) Entidade ABANCA - Nº conta: ES652080.5092.03.3040007200
  • 1 fotografía actual tipo carnet (só en caso de vir de outro centro)
  • Certificación académica (só en caso de vir de outro centro, solicitarase no centro de orixe)

* A data límite para realizar esta matrícula é o 25 de xuño

 MATRÍCULA FCT / FCT+PROXECTO

 

 Logo
Logo
 

Logo

Logo
Logo
Logo
Logo 
  Logo