Solicitude Online de Certificados

Se desexa solicitar un certificado cumprimente o seguinte formulario e despois de 2 días hábiles poderá recollelo na Secretaría do centro en horario de luns a venres de 8:30 a 14:00 h e as tardes dos luns e dos mércores, de 15:30 a 19:00 h.

Lembre traer o seu DNI para retirar o certificado. No caso de non poder retiralo persoalmente, so se entregará o mesmo a quen presente o seu DNI e unha autorización asinada polo interesado.

FORMULARIO (cumprimentar todos os campos):

Exemplo: Mariño Dopico, Brais

 

 Logo
Logo
 

Logo

Logo
Logo
Logo
Logo 
  Logo