Organización

PLAN DE ENSINO VIRTUAL

Seguindo as instruccións da Secretaría Xeral, elaboramos un plan de ensino virtual como recurso en caso de corentena ou confinamento total.

Nestes casos pasariamos a desenvolver o ensino a distancia, desenvolto polo profesorado do centro que realizará o seguimento do alumnado. Deste xeito ainda que estemos confinados  continuaremos con rutinas similares ao ensino presencial, garantindo a interacción entre alumnado e profesorado, a realización de tarefas e a avaliación do progreso.

Esto se traduce no desenvolvemento dun horario espello, similar ao presencial pero empregando a aula virtual do centro e os sistemas de videoconferencia. Esto conleva tamen a activación de mecanismos de avaliación e control da asistencia do alumnado. A conexión do profesorado e o alumnado respectará os horarios establecidos habitualmente no horario presencial, pero cunha duración duns 30 minutos por sesión, emprezaría a sesión 15 mintuos más tarde que a sesión presencial (a resolución establece que a comunicación sedrá dun 60% e o 40% restante de realización de tarefas. 

 

 
What do you want to do ?

New mail

RECOMEDACIÓNS COVID - CENTRO DE SAÚDE

Desde o centro de saúde enviaron un documento aos centros con recomendacións de actucación ante o COVID-19 para pais e nais.

Ademais das recomendacións xerais, conten para o caso de infeccións respiratorias ou como desinfectar as mascarillas.

INICIO DE CURSO 2020/21

GUIA FAMILIAS COVID

Adxuntamos unha pequena guía para as familias nesta situación de covid na que se resumen os cambios organizativos principais e nomvas normas, algunha dela aínda pode sufrir algunha pequena modificación segundo vexamos a dinamica. Esperemos que aclare algúns aspectos.

Mañana comezan os alumnos de 1º,2º e 3º .Os de 1º entrarán ás 9:30 salvo que veñan no transporte.

CARTELERÍA OFICIAL COVID-19

Colgamos a cartelería oficial da Xunta con recomendacións e normas xenericas de uso.

Esta cartelería estará colgada nas aulas, corredores, servizos,.. do centro.

PLAN DE ADAPTACIÓN COVID-19 E CONTINXENCIA

ESTE O PLAN DE ADAPTACIÓN A SITUACIÓN COVID-19 CURSO 2020/21

AINDA PODE SUFRIR MELLORAS COAS APORTACIÓNS DE TODOS OS MEMBROS DA COMUNIDADE EDUCATIVA.

TAMEN ESTÁN OS ANEXOS  DO PLAN NOS FICHEIROS ADXUNTOS.

INSTRUCIÓNS 3º TRIMESTRE

A Consellería publicou as instrucións para o desenvolvemento do 3º trimestre que deixamos no documento adxunto.

As paxinas 2-9 son directrices xerais para todos os niveis

As páxinas 10-11 conteñen as específicas para primaria.

2ª AVALIACIÓN

A 2ª avaliación farase publica o vindeiro venres 3 de abril. Dadas as circunstancias actuais  a entrega realizarase a través da  plataforma abalar. 

Polas circunstancias excepcionais que atravesamos, non serán avaliables as actividades relacionadas con sontidos curriculares realizadas polo alumnado con posterioridade a declaración do estado de alarma.

Distribuir contido