Autorizacións e impresos

AUTORIZACIÓN

Dende aquí podedes cubrir e/ou descargar as seguintes autorizacións e impresos:

AUTORIZACIÓN USO DA IMAXE DO ALUMNADO

CAMBIO RELIXIÓN/VALORES CÍVICOS E SOCIAIS

Distribuir contido