Skip to Content

CIRCULAR FIN DE CURSO

 

 

MATRÍCULA ALUMNADO ADMITIDO CURSO 2022-23

Comunicamos que o alumnado admitido no CEIP Salgado Torres para o curso 2022-2023 deberá formalizar a súa matrícula entre os días 20 e 30 de xuño. 

Se finalizado este prazo non a tivese formalizado, decaeralle o dereito á mesma.

A documentación que deberá presentar é: 

  • Impreso de matrícula

  • Autorizacións

  • Enquisa galego
  • 2 fotografías tamaño carné.

  • Fotocopia da tarxeta sanitaria actualizada da alumna ou alumno. 

  • En caso de divorcio ou separación, copia cotexada da sentenza xudicial e/ou do convenio regulador no que conste a custodia da ou do menor.

Lembramos que, unha vez realizada a matrícula, a familia deberá darse de alta na aplicación abalarmóbil.

O día 05 de setembro, ás 12:30 h, terá lugar unha reunión presencial cas familias de 3 anos previa inscrición no teléfono 881 880 832 (Indicar asistencia ao realizar a matrícula).

LISTAXES DE LIBROS DE TEXTO CURSO 2022-23

 

 

 

 

BECAS COMEDOR ESCOLAR - CONCELLO DE A CORUÑA

AVISO IMPORTANTE

 

Hoxe 13 de xuño de 2022 publicouse no enderezo web do taboleiro de anuncios e edictos do Concello da Coruña, a listaxe de requirimento de emenda de documentación das solicitudes da convocatoria para a concesión de bolsas municipais para o pago de comedores escolares no curso escolar 2022/2023.  Pódense consultar en:

 

-         

Taboleiro de edictos  https://sede.coruna.gal/opensiac/action/infopublica?method=view&id=15878

-         

Páxina web de servizos sociais https://www.coruna.gal/serviciossociales/es/noticias/detalle-noticias/publicacion-del-listado-de-requerimientos-de-subsanacion-de-beca-comedor-convocatoria-2022-2023/suceso/1453803150365

 

A listaxe cos requirimentos de emenda de documentación, identificarán as solicitudes atendendo ao código de asento de rexistro de entrada da solicitude inicial e ao número de expediente asignado e se referirá á acreditación do cumprimento de requisitos do apartado 6 e documentación do apartado 10 da convocatoria (en caso de non atender a este requirimento ou non facelo adecuadamente terase por desistida a solicitude); así como da corrección da documentación xustificativa doutras circunstancias a  valorar distintas da situación económica da unidade familiar do apartado 11 (en caso de non atender a este requirimento ou non facelo adecuadamente NON se terá por desistida a petición).

 

O prazo para a presentación da documentación requirida é do 14 ao 28 de xuño, ambos incluídos, e poderá presentarse, previa cita (010, citaprevia.coruna.gal), nos rexistros municipais (Praza de María Pita, Fórum Metropolitano, Centro Ágora, Franxa e do CCM Mesoiro), no rexistro telemático da sede electrónica municipal (https://sede.coruna.gob.es) así como en calquera outro dos previstos no art. 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

 Atentamente,

 

Bolsa Comedor

Distribuir contido


by Dr. Radut