Skip to Content

LISTAXE PROVISIONAL DE ALUMNADO ADMISIÓN CURSO 2021/2022

CALENDARIO DO PROCESO DE ADMISIÓN CURSO 2021/2022

CHEGADA Á PRIMEIRA ETAPA DO RANQUIN

ADMISIÓN ALUMNADO IES DE MOS

         Informámoslles que foi admitida a totalidade do alumnado que presentou solicitude de reserva de praza  no IES de Mos para o curso 2021/22.

          Recordarlles que todo o alumnado admitido terá que formalizar a matrícula nas datas que serán publicadas na páxina web do IES de Mos.

PROCEDEMENTO PARA A ADMISIÓN DO ALUMNADO CURSO 2021-2022

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE ADMISIÓN PARA O CURSO 2021/2022

 

O prazo de presentación de solicitudes para o alumnado de novo ingreso é do   1 ao 22 de marzo, ambos os dous inclusive.

 

A solicitude deberá axustarse ao modelo normalizado ( modelo ED550B ).

Para presentala deberán seguir algunha das seguintes opcións:

  • Pode descargarse nesta páxina web e unha vez cuberta deben presentala na secretaría do centro.
  • Tamén poderán cubrir a solicitude informáticamente e presentala asinada de xeito manual no centro, a través da aplicación "admisionalumnado"
  • Cubrir a solicitude informáticamente e asinala na Sede Electrónica. Para presentar a solicitude a través da Sede Electrónica deberá acceder a admisionalumnado con usuario de Chave 365 ou con certificado dixital

 Información importante:

  • Soamente se poderá formalizar unha única solicitude e se entregará no centro no que se solicita praza en primeiro lugar.
  • No caso de separación ou divorcio será necesaria a sinatura de ambas/os proxenitoras/es, agás que a patria potestade estea atribuída, con carácter exclusivo, a un deles.

 A solicitude de admisión debe ir acompañada da documentación seguinte:

  •  Copia do DNI do alumno/a ou fotocopia do libro de familia da  folla na que está inscrito/a  o alumno/a que se vai matricular.
  •  Copia do DNI da persoa solicitante e dos membros computables da unidade familiar, cando denegue a súa consulta.
  •  No caso de alumnado procedente doutros centros precísase un certificado do colexio de procedencia.
  •  No caso de separación xudicial ou divorcio, o convenio regulador ou resolución xudicial (poderán entregala cando formalicen a matrícula)
  • Documentación complementaria (poderán entregala cando formalicen a matrícula).

LISTAXE PROVISIONAL DE ADMITIDOS :   Antes do 26 de abril

     LISTAXE  DEFINITIVA  DE ADMITIDOS : Antes do 18 de  maio

   PRAZO DE FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA: Do 20 ao 30 de xuño

 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

O colexio ofrece servicio complementario de comedor, transporte escolar e  aula de madrugadores.

 

Normativa reguladora do proceso de admisión:

Decreto 245/2012 de admisión de alumnado.

Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento de admisión de alumnado.

Orde do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a orde do 12 de marzo de 2013.

Orde do 18 de decembro de 2020.

Ceip Plurilingüe Pena de Francia

ENTROIDO

 

 

Día da Paz

 

 

 

 

O NADAL

 Preme na imaxe (A lúa de Mos)

O NADAL

COIDÁMONOS

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORDE DE DISTRIBUCIÓN DE MÁSCARAS ENTRE O ALUMNADO

ORDE do 6 de novembro de 2020 pola que se regulan os criterios e o procedemento de distribución de máscaras entre o alumnado matriculado en Educación primaria

     As máscaras distribuiranse entre o alumnado incluído no ámbito desta orde pertencente a familias cunha renda per cápita igual ou inferior ao limiar de  6.000 €, que foi o limiar de referencia no curso 2020/21 para ter dereito á axuda para adquirir material escolar (Orde do 12 de maio de 2020; DOG núm. 96, do 9 de maio).

    Polo tanto, será beneficiario das máscaras, directamente, o alumnado que resultou beneficiario das axudas de material escolar, logo de solicitude e comprobación da renda per cápita da unidade familiar, e o resto do alumnado que non foi beneficiario por diferentes circunstancias, sempre que reúna o requisito de rendas e presente a solicitude en prazo.

     O prazo para presentar as solicitudes será de diez (10) días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia ( Do 16 ao 27 de novembro)

NO ENLACE PODEN ACCEDER Á INFORMACIÓN COMPLETA DA CONVOCATORIA E TAMÉN AO ANEXO QUE DEBERÁN CUBRIR A TRAVÉS DA SEDE DA XUNTA .

Orde do 6 de novembro de 2020 (DOG)

Anexos

 

 

SAMAIN 2020

PANTALLAS PROTECTORAS

              A empresa de Mos, Demsu, a través do concello donou pantallas protectoras para todo o alumnado e profesorado.

 

 

LISTAXE DE MATERIAL

 

                       

 

 

Distribuir contido


by Dr. Radut