Skip to main content

LEGO WEDO PROGRAMANDO #bibliotecacreativa #Nadal #bescolaresgal #bescolaresgalabertas

En grupos cooperativos o alumnado segue as instruccións,

monta e programa con Lego Wedo.