SOLICITUDES COMEDOR E TRANSPORTE ESCOLAR 20- 21

INSTRUCIÓN 2/2019, DA SECRETARÍA XERAL TÉCNICA DA CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADE E FORMACIÓN PROFESIONAL, DO 16 DE XUÑO, SOBRE FUNCIONAMENTO DOS

COMEDORES ESCOLARES DE XESTIÓN DIRECTA NO CURSO ESCOLAR 2020-2021

Autodeclaración comedor curso 20-21

 Comedor: 1 impreso por familia

Anexo III: solicitude nais colaboradoras no comedor. Imprescindible presentar certificado delitos sexuales 

 

TRANSPORTE: É NECESARIO PRESENTAR A SOLICITUDE  DE TRANSPORTE ESCOLAR  SÓ  PARA USUARIOS DO TRANSPORTE MUNICIPAL E DA CONSELLERÍA NAS PARADAS ENTRE PARÉNTESE. 

                                                               (as paradas a máis de 2 km. do centro non precisan autorización)

Transporte: 1 impreso por alumno/a

Ruta de Bascós.  (Bascós- Entrevías)

Ruta de Meda- Marcelle. (Duquesa, Reboredo,21)

Ruta de Vilachá . (Calvo Sotelo, 38, Benito Vicettto, Casas Baratas)

Ruta de Reigada. (Morín1, Morín2, Rivasaltas)

Transporte Municipal