Documentación para as familias

Documentos Matrícula

 

Solicitude de admisión

Impreso de solicitude, anexo II

 

Formalización de matrícula

Documentación necesaria:

Impreso de formalización

Certificado médico

Fotocopia da tarxeta sanitaria

Fotocopia das vacinas

Reclamación ás cualificacións finais

As persoas titoras realizarán unha reunión coa familia na que explicarán a evolución do alumnado e as cualificacións obtidas. As familias poderán solicitar cantas aclaracións consideren precisas no referente ás cualificacións das súas fillas ou fillos se existe un desacordo coas mesmas. No caso de que, tralas aclaracións, persista o desacordo poderán presentar unha reclamación por escrito no prazo de dous días hábiles seguintes á comunicación das notas. Para isto poden empregar o modelo de reclamación dispoñible tanto na web do centro coma na secretaría do mesmo.

Unha vez sexa resolta a reclamación, esta será comunicada á familia. En caso de que continúe o desacordo, a familia poderá presentar reclamación escrita ante a Xefatura Territorial correspondente que será entregada no centro.

Nos documentos adxuntos hai modelos de reclamación ante o centro ou ante a Xefatura territorial.

 

 

Powered by Drupal - Design by artinet