R/ Francisco Rodríguez, 6, 15679, O Temple- Cambre (A Coruña)

Tfno.: 881880330. COVID: 641770209. E-mail: ceip.graxal@edu.xunta.gal

COVID-19

Pais/Nais

Profesorado

Bibliotecas escolares de Galicia
Radio na Biblio

Imaxes Designed by Freepik

Iconos diseñados por Freepik from www.flaticon.es

Admisión e matrícula

ADMISIÓN CURSO 2021-2022: LISTAXE PROVISIONAL DE ADMITIDOS

Todas as solicitudes de praza para o curso 2021-2022 foron admitidas. Por protección de datos, só se pode consultar a listaxe provisional de forma presencial no taboleiro interno do colexio, de luns a venres.

O prazo de reclamacións, debidamente xustificadas, será do 26 ao 30 de abril, na Secretaría do centro. 

A listaxe definitiva será publicada o 14 de maio.

Lémbrase a obrigatoriedade de formalizar a matrícula* do 21 ao 30 de xuño.

*En breve publicaremos a documentación a presentar para formalizar a matrícula.

RESERVA DE PRAZA PARA O CURSO 2021-2022

AVISO: Todas as solicitudes do noso centro presentadas no IES Alfonso X O Sabio foron adxudicadas. Non é preciso que este alumnado faga solicitude de admisión.


 

 

O alumnado de 6º de Educación Primaria que pretenda continuar estudos no centro adscrito IES Alfonso X O Sabio deberá presentar no centro de orixe (CEIP Plurilingüe Graxal), ou a través da aplicación admisionalumnado, os formularios anexo I e anexo I bis, entre o 11 de xaneiro e o 8 de febreiro:

Para continuar estudos noutros centros non adscritos, deberán esperar ao prazo de admisión.

Prazos previstos (segundo a Orde do 18 de decembro de 2020):

  • Reserva de praza no centro de orixe: 11 de xaneiro-8 de febreiro.
  • Data do sorteo público para efectos de desempate: última semana  de febreiro e, en todo caso, antes do 1 de marzo.
  • Publicación de postos escolares vacantes: antes do 1 de marzo.
  • Presentación de solicitudes de admisión: 1-20 de marzo.
  • Presentación da documentación acreditativa dos criterios de baremo (de ser necesario): 10 días hábiles contados  a partir dos 2 días seguintes ao remate do prazo para presentar as solicitudes de admisión.
  • Publicación das listaxes provisionais de persoas admitidas e non admitidas: antes do 15 de maio.
  • Formalización da matrícula en educación infantil e primaria: 20-30 de xuño.