Organigrama

Profesorado Curso 2018/19

Escomenza un novo curso escolar 2.018/2019. Este é o noso profesorado:

 

Infantil 4º: Dona Raquel

Infantil 5º/6º: Dona Azucena

Titora 1º : Dona Inés

Titora 2º/ Língua Francesa: Dona Eva C.

Titora 3º: Dona Natalia

Titira 4º: Dona Lorena

Titora 5º. Dona María Jesús

Titora 6º: Dona Celia

Especialistas:

Orientadora: Dona Patricia

P.T.: Dona María Lourdes (Directora)

E.F.: Don Luis María (Xefe de Estudos)

Relixión Católica: Dona Montserrat (Secretaria)

A.L.: Dona Cristina

L. Inglesa: Don Javier

Ed. Musical: Dona Eva F.

Profesorado Curso 2019-20

Comeza un novo curso escolar 2020/2021.

Este é o noso Profesorado:

 

 EQUIPO DIRECTIVO:

 • Directora: Noelia Fernández Colmenero.
 • Xefa de estudos: Azucena Díaz Pérez.
 • Secretaria: Inés Cebreiro Balboa.

PROFESORADO:

 • 4º Infantil: Azucena Díaz Pérez
 • 5º Infantil: Natividad Pérez Pérez- Celia Martínez Lòpez
 • 6º Infantil: Raquel López Rodríguez
 • Apoio Ed.Infantil: Noelia Fernández Colmenero
 • Titora 1º: Inés Cebreiro Balboa
 • Titora 2º: Lorena Caperán Rodríguez 
 • Titora 3º: Judith Souto Valiñas
 • Titora 4º: Celia Abella Fernández
 • Titora 5º:Miriam Rodríguez Vázquez
 • Titora 6º: Eva Casado Couto
 • Orientador: Pablo Alborés Cabaniña- Marcos Romero Filgueira
 • P.T.-Especialista en Pedagoxía Terapéutica-: María Lourdes Fernández Ruiz
 • A.L.-Especialista en Audición e Linguaxe-: María Jesús González Alonso
 • Educación Física: Luis María Fernández Ruiz
 • Educación Musical: Eva Fernández Reinaldo
 • Relixión Católica: Montserrat Prado Abril
 • L. Inglesa: Francisco Javier Rodríguez Cisneros

 

CLAUSTRO DE MESTRES/AS: CURSO 2017/18

O Claustro de mestres do CEIP de Fontes - Baíña, para este curso académico, está conformado por:

Titores/as:

4º/5º de Educación Infantil: Dona Azucena

6º de Educación Infantil:  Dona Raquel

1º de Primaria: Dona Inés

2º de Primaria: Dona Natalia

3º de Primaria: Dona Cristina

4º de Primaria: Dona Chus

5º de Primaria: Dona  Celia

6º de Primaria: Dona Marìa José

Mestres especialistas:

Música: Dona Eva

Educación Física: Don Luìs Marìa

Inglés: Don Javier

Relixión: Dona Montse.

EQUIPO DIRECTIVO

O equipo directivo do CEIP de Fontes - Baíña, está formado polas seguintes persoas:

Dª. Marìa Lourdes Fernández RuÍz. Directora.

D. Luìs Marìa Fernández RuÍz. Xefe de Estudos.

Dª. Montserrat Prado Abril. Secretaria.

Distribuir contido